30 septembrie 2022

Lucrările Consiliului ARACIS din luna august 2022

Distribuie pe rețelele tale sociale:

Consiliul Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior (ARACIS) s-a întrunit în şedinţă în data de 31 august 2022. Au fost validate rezultatele evaluărilor şi avizele acordate pentru programele/ domeniile de studii universitare şi pentru instituţiile de învăţământ superior, au fost luate decizii legate de activităţile şi funcţionarea internă a agenţiei. De asemenea, Consiliului i-a fost prezentată participarea ARACIS la evenimente şi activităţi naţionale şi internaţionale.

Prezentăm, în cele ce urmează, temele şi hotărârile adoptate, pe care le considerăm de interes pentru toate părţile implicate în învăţământul superior şi pentru opinia publică:

I. Asigurare externă a calităţii – evaluări, avize acordate
Consiliul a analizat şi a validat rezultatele evaluărilor externe pentru:
– un program de studii universitare de licenţă;
– un domeniu de studii universitare de doctorat;
– două instituţii de învăţământ superior.

Lista completă a rezultatelor evaluărilor este disponibilă la adresa: https://www.aracis.ro/hotarari-31-08-2022/

Avizele acordate şi propunerile ARACIS vor fi transmise Ministerului Educaţiei, conform reglementărilor în vigoare.

Pentru evaluările care se vor desfăşura în următoarea perioadă a fost aprobată componenţa comisiilor de evaluare externă a programelor de studii universitare şi a instituţiilor de învăţământ superior.

Programul următoarelor vizite de evaluare se stabileşte pentru fiecare săptămână şi poate fi consultat pe pagina web a agenţiei, la secţiunea Noutăţi.

II. Cooperare naţională şi internaţională
În perioada 31 august – 2 septembrie 2022, Doamna Prof. univ. dr. ing. Daniela-Cristina Ghiţulică, Director general al ARACIS, a participat, în calitate de Manager de proiect, la întâlnirea în cadrul proiectului IMINQA, în care ARACIS are calitatea de partener, care s-a desfăşurat la Bruxelles (Belgia).

Activităţile care au avut loc în cadrul proiectului IMINQA au fost: Întâlnirea Comitetului de selecţie în cadrul Programului Staff mobility, Prima întâlnire din cadrul Activităţii de învăţare reciprocă 1 – alinierea cadrului legal la ESG si Prima întâlnire a acestui Grup de lucru pentru asigurarea calităţii micro-certificărilor.

Doamna Prof. univ. dr. ing. Simona Lache, Director al Departamentului Acreditare, a participat la Întâlnirile comisiilor interne Membership şi MPL Center, organizat de Reţeaua Internaţională a Agenţiilor de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior – INQAAHE, în data de 22 august 2022.

De asemenea, în data de 30 august, doamna Prof. univ. dr. ing. Simona Lache, a participat la întâlnirea lunară a Board-ului INQAAHE.

Consiliul ARACIS