7 octombrie 2022

Lucrările Consiliului ARACIS din luna noiembrie 2021

Distribuie pe rețelele tale sociale:

Consiliul Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior (ARACIS), întrunit în şedinţa din data de 25 noiembrie 2021, a analizat o serie de aspecte privitoare la asigurarea calităţii în învăţământul superior din România.

Prezentăm în cele ce urmează temele şi hotărârile adoptate, pe care le considerăm de interes pentru toate părţile interesate în învăţământul superior şi pentru opinia publică:

I. Asigurare externă a calităţii – evaluări, avize acordate

Consiliul a analizat şi a validat rezultatele evaluărilor externe pentru:

* 28 de programe de studii universitare, dintre care 27 de programe de studii universitare de licenţă şi un program de studii universitare de masterat;

* un program de formare psihopedagogică în vederea certificării competenţelor pentru profesia didactică;

* trei domenii de studii universitare de masterat;

* 113 domenii de studii universitare de doctorat;

* o instituţie de învăţământ superior;

* 14 instituţii organizatoare de studii universitare de doctorat.

De asemenea, Consiliul a analizat şi a validat propunerea Comisiei de soluţionare a contestaţiei depuse de o instituţie de învăţământ superior cu privire la programul de formare psihopedagogică în vederea certificării competenţelor pentru profesia didactică.

Lista completă a rezultatelor evaluărilor este disponibilă la adresa: https://www.aracis.ro/wp-content/uploads/2021/11/Validare-rapoarte-25.11.2021.pdf.

Avizele acordate şi propunerile ARACIS vor fi transmise Ministerului Educaţiei, conform reglementărilor în vigoare.

Pentru evaluările care se vor desfăşura în următoarea perioadă a fost aprobată componenţa comisiilor de evaluare externă a programelor de studii universitare şi a instituţiilor de învăţământ superior şi, de asemenea, au fost validate Protocoalele pentru evaluarea instituţională a Universităţii „Apollonia” din Iaşi şi a Universităţii Naţionale de Muzică din Bucureşti. Programul următoarelor vizite de evaluare se stabileşte pentru fiecare săptămână şi poate fi consultat pe pagina web a agenţiei, la secţiunea Noutăţi.

II. Propuneri de proiecte

ARACIS a elaborat şi a trimis spre aprobare solicitarea de finanţare a unui proiect, având drept obiectiv dezvoltarea capacităţii instituţionale a agenţiei, în cadrul schemei de finanţare pusă la dispoziţie de Reţeaua Internaţională a Agenţiilor de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior – INQAAHE.

III. Cooperare internaţională

Membrii Consiliului au primit informaţii despre acţiunile internaţionale în care agenţia fost implicată în luna noiembrie 2021.

ARACIS a fost reprezentată la reuniunea Reţelei Spaniole a Agenţiilor de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior (Spanish Network of Quality Assurance Agencies in Higher Education – REACU), care a avut loc în perioada 11-12 noiembrie. În cadrul reuniunii s-a organizat seminarul cu tema „Noi orizonturi în calitatea universitară”, fiind abordate subiecte actuale de interes, cum ar fi microcertificările sau alianţele de universităţi europene. Reprezentantul ARACIS, doamna prof. univ. dr. ing. Daniela-Cristina Ghiţulică, vicepreşedinte ARACIS şi vicepreşedinte ENQA, a susţinut, în cadrul seminarului, o prezentare cu tema „Dezvoltări şi acţiuni viitoare în cadrul Procesului Bologna”, fiind discutate cu prioritate implicaţiile în domeniul asigurării calităţii.

În data de 15 noiembrie, a avut loc, la Chişinău, o întrevedere informală între preşedinţii ARACIS şi Agenţiei Naţionale de Asigurare a Calităţii în Educaţie şi Cercetare din Republica Moldova (ANACEC), în cadrul căreia au fost abordate subiecte ce vizează oportunităţile de colaborare dintre ARACIS şi ANACEC pentru perioada următoare.

În data de 17 noiembrie reprezentanţii agenţiei au participat la întâlnirea periodică online a membrilor Reţelei Central-Est Europene a Agenţiilor de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior (CEENQA).

Reprezentanţii ARACIS au participat, în perioada 18-19 noiembrie, la lucrările Forumului european de asigurare a calităţii 2021 (EQAF 2021), organizat, în format online, de Asociaţia Europeană pentru Asigurarea Calităţii în Învăţământul Superior (ENQA), Organizaţia Europeană a Studenţilor (ESU), Asociaţia Europeană a Universităţilor (EUA) şi Asociaţia Europeană a Instituţiilor de Învăţământ Superior (EURASHE). Forumul, intitulat „Consolidarea încrederii şi îmbunătăţirea: de la informaţii la dovezi”, a combinat sesiuni online despre politici şi tendinţe europene, cercetări şi exemple de cazuri practice legate de tema Forumului şi, în general, despre evoluţiile actuale în asigurarea calităţii.

IV. Funcţionare internă a agenţiei

Consiliul a aprobat:

– Procedura de selectare şi numire a membrilor cadre didactice în comisiile de experţi permanenţi de specialitate ale ARACIS;

– actualizarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al ARACIS pentru anul 2021;

– modificarea Standardelor specifice privind evaluarea externă a calităţii academice a programelor de studii din domeniile de licenţă şi masterat aferente Comisiilor de specialitate 10 şi 11 – Ştiinţe inginereşti, prin introducerea Standardelor specifice pentru programul de studii universitare de licenţă „Ştiinţe de laborator aplicate”, din domeniul „Ştiinţe inginereşti aplicate”.

Versiunea actualizată a Standardelor este disponibilă aici https://www.aracis.ro/standarde-specifice-evaluare-licenta/.

Consiliul ARACIS

Bucureşti, 3 decembrie 2021