1 iulie 2022

Lucrările Consiliului ARACIS din perioada 1 – 16 decembrie 2021

Distribuie pe rețelele tale sociale:

Consiliul Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior (ARACIS), întrunit în şedinţa din data de 16 decembrie 2021, a analizat o serie de aspecte privitoare la asigurarea calităţii în învăţământul superior din România.

Prezentăm în cele ce urmează temele şi hotărârile adoptate, pe care le considerăm de interes pentru toate părţile interesate în învăţământul superior şi pentru opinia publică:

I. Asigurare externă a calităţii – evaluări, avize acordate

Consiliul a analizat şi a validat rezultatele evaluărilor externe pentru:

– 21 de programe de studii universitare, dintre care 17 de programe de studii universitare de licenţă şi patru programe de studii universitare de masterat;

– un domeniu de studii universitare de masterat;

– 84 de domenii de studii universitare de doctorat;

– două instituţii de învăţământ superior;

– 16 instituţii organizatoare de studii universitare de doctorat.

De asemenea, Consiliul a analizat şi a validat propunerea Comisiei de soluţionare a contestaţiei depuse de o instituţie de învăţământ superior cu privire la programul de studii universitare de licenţă „Poliţie locală”.

Lista completă a rezultatelor evaluărilor este disponibilă la adresa: https://www.aracis.ro/wp-content/uploads/2021/12/16.12.2021Hotarari-ale-Consiliului-ARACIS.pdf

Avizele acordate şi propunerile ARACIS vor fi transmise Ministerului Educaţiei, conform reglementărilor în vigoare.

Pentru evaluările care se vor desfăşura în următoarea perioadă a fost aprobată componenţa comisiilor de evaluare externă a programelor de studii universitare şi a instituţiilor de învăţământ superior şi, de asemenea, a fost validat Protocolul pentru evaluarea instituţională a Universităţii de Medicină, Farmacie, Ştiinţe şi Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureş.

Programul următoarelor vizite de evaluare se stabileşte pentru fiecare săptămână şi poate fi consultat pe pagina web a agenţiei, la secţiunea Noutăţi.

II. Cooperare naţională şi internaţională

Membrii Consiliului au fost informaţi cu privire la acţiunile/ evenimentele naţionale şi internaţionale în care a fost implicată agenţia în prima jumătate a lunii decembrie 2021.

ARACIS a participat la Conferinţa „Viitorul consilierii în carieră” organizată, în perioada 9-10 decembrie 2021, de Universitatea de Vest din Timişoara, prin Centrul de Consiliere şi Orientare în Carieră, în parteneriat cu Asociaţia Consilierilor Români. În cadrul Conferinţei a fost dezbătut rolul consilierii în carieră în viaţa studenţilor şi viitorul serviciilor de consiliere şi orientare în carieră, în acord cu cerinţele societăţii de astăzi.

În vederea extinderii colaborării cu agenţiile de asigurare a calităţii din statele învecinate, domnul Prof. univ. dr. ing. Iordan Petrescu, preşedinte ARACIS, a semnat, în data de 15 decembrie 2021, Memorandum-ul de cooperare cu agenţia de asigurare a calităţii din Ungaria, Comitetul Maghiar de Acreditare (MAB). Conform prevederilor Memorandum-ului, activităţile de cooperare ARACIS – MAB vizează: consolidarea şi extinderea cooperării şi asistenţei reciproce în asigurarea calităţii învăţământului superior din ţările lor, prin activităţi desfăşurate în conformitate cu principiile egalităţii, beneficiului şi interacţiunii reciproce, precum şi schimbul de experienţă în asigurarea calităţii.

Ca urmare a încheierii procesului de selecţie a evaluatorilor internaţionali, derulat în perioada ianuarie-septembrie 2021, Consiliul ARACIS a validat componenţa Registrului Evaluatorilor Internaţionali al Agenţiei; din Registru fac parte 295 de evaluatori.

III. Funcţionare internă a agenţiei

Consiliul a aprobat:

Bugetului de venituri şi cheltuieli al ARACIS pentru anul 2022;

Programul Anual al Achiziţiilor Publice al agenţiei pentru anul 2022.

Consiliul ARACIS