Publicat: 11 Martie, 2014 - 20:34
Share

Între 6-9 martie 2014, a avut loc la Constantinopol (Istanbul), în cartierul Fanar, la sediul Patriarhiei Ecumenice, Sinaxa (Conferinţa) Întâistătătorilor Bisericilor Autocefale Ortodoxe.

Conferinţa a avut ca scop pregătirea Sfântului Mare Sinod al Bisericilor Ortodoxe din 2016. Cu această ocazie au avut loc mai multe slujbe religioase şi recepţii, la care au fost prezenţi Întâistătătorii Bisericilor Ortodoxe.

G-ral (r) Bartolomeu Constantin Săvoiu, Arhonte al Patriarhiei Ecumenice şi dl. Mihai Vinulescu, Preşedinte al Alianţei Creştin-Ortodoxe Române şi Vice-Preşedinte al Alianţei Internaţionale Creştin-Ortodoxe, împreună cu o delegaţie a Alianţei Creştin-Ortodoxe Sârbe, condusă de fostul Secretar de Stat Dragomir Petković şi un reprezentant al Alianţei Internaţionale Creştin-Ortodoxe de la Moscova Igor Siciov, au participat la aceste manifestări şi s-au întreţinut cu Sanctitatea Sa, Patriarhul Ecumenic, Bartolomeu I, cu Întâistătătorii ortodocşi prezenţi şi cu celelalte personalităţile invitate.

G-ral (r) Bartolomeu Constantin Săvoiu a fost invitat vineri seară, 7 martie, la dineul care a urmat liturghiei oficiate în Biserica Sfinţii Mihail şi Gavril din cartierul Arnavutköy şi a discutat despre problemele legate de dezvoltarea Alianţei Internaţionale Creştin-Ortodoxe cu înalţii ierarhi: Prea-Fericitul Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Prea-Fericitul Irineu, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Sârbe, Mitropolitul Iosif al Bisericii Ortodoxe Române pentru Europa Occidentală şi cu ceilalţi participanţi.

Sâmbătă, 8 martie, generalul (r) Constantin Săvoiu şi dl. Preşedinte Vinulescu au fost prezenţi la Secretariatul Patriarhiei Ecumenice, unde au înmânat documente privind dezvoltarea Ortodoxiei în cadrul acţiunii Alianţei Internaţionale Creştin-Ortodoxe, iar duminică, 9 martie, în cadrul Duminicii Mondiale a Ortodoxiei, după Sfânta Liturghie oficiată în Catedrala Patriarhală Ecumenică de toţi Întâistătătorii Bisericilor Ortodoxe, la recepţia care a urmat, generalul (r) Săvoiu şi preşedintele Vinulescu au putut dezvolta subiectele legate de activitatea Alianţei Internaţionale Creştin-Ortodoxe cu eminentele personalităţi bisericeşti prezente, printre care Patriarhul Kirill al Rusiei, Mitropoliţii Nifon al Târgoviştei şi Iosif al Bisericii Române pentru Europa Occidentală, regele Simeon al Bulgariei, fost prim-ministru, Patriarhul Irineu al Serbiei şi ceilalţi mitropoliţi din Grecia şi de la Patriarhia Ecumenică.

Duminică seară, la închiderea acestor ceremonii, domnii Săvoiu şi Vinulescu au participat la Biserica Agia Panaghia din cartierul Beyoğlu, care este parohia Patriarhului Ecumenic, Sanctitatea Sa Bartolomeu I, la liturghia oficiată de Prea-Fericitul Chrysostomos, Mitropolit Primat al Ciprului, în prezenţa Sanctităţii Sale Bartolomeu I, Patriarhul Ecumenic. După liturghie, ei s-au întreţinut din nou cu Sanctitatea Sa Bartolomeu I pe probleme legate de mişcarea pan-ortodoxă şi de primul Congres Mondial Ortodox care va fi organizat în 2015 la Atena.Comunicatul Sinaxei şi mesajul Întâistătătorilor Bisericilor Ortodoxe ia poziţie faţă de toate problemele actuale, îşi exprimă preocuparea faţă de dificultăţile economice şi sociale, faţă de încălcarea drepturilor fundamentale ale creştinilor ortodocşi în special şi al oamenilor în general, precum şi speranţa şi încrederea în triumful ideilor de pace, toleranţă şi solidaritate între toţi oamenii.