6 iulie 2022

Lucrărilor Dezvoltării a lansat în consultare publică legea privind apele minerale naturale carbogazoase sau necarbogazoase

Distribuie pe rețelele tale sociale:

Vineri, 28 ianuarie 2022, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei a lansat în consultare publică:

– Hotărârea Guvernului nr. 70/2022 pentru aprobarea Procedurii privind încasarea redevenţei obţinute prin concesionare din activităţi de exploatare a resurselor la suprafaţă ale statului şi a apelor minerale naturale carbogazoase sau necarbogazoase. https://bit.ly/35BaeCF

– Hotărâre a Guvernului privind modificarea codului de clasificaţie, a denumirii, a descrierii tehnice, precum şi actualizarea valorii de inventar a unui bun imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară https://bit.ly/3s1Crtw

Serviciul Comunicare
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei