26 mai 2022

Luna mai este luna promovării economiei sociale

Distribuie pe rețelele tale sociale:

Luna mai este luna promovării economiei sociale şi este dedicată organizării, la nivel naţional, a unor evenimente şi acţiuni de conştientizare a importanţei dezvoltării acestui sector pentru întreaga societate.

Creşterea calitativă şi cantitativă a ocupării prin crearea de locuri de muncă pe termen lung în cadrul întreprinderilor sociale de inserţie şi a întreprinderilor sociale, dezvoltarea de întreprinderi sociale de inserţie care asigură măsuri de acompaniere a persoanelor din grupurile vulnerabile pe termen scurt sau mediu pentru integrare treptată pe piaţa muncii în economia reală, susţinerea şi dezvoltarea antreprenoriatului social, reprezintă obiectivele economiei sociale, sector reglementat de Legea nr. 219/2015.

Pentru îndeplinirea acestor obiective, entităţile economiei sociale desfăşoară, în principal, următoarele activităţi de interes general:

– producerea de bunuri, prestarea de servicii şi/sau execuţia de lucrări care contribuie la bunăstarea comunităţii sau a membrilor acesteia;

– promovarea cu prioritate a unor activităţi care pot genera sau asigura locuri de muncă pentru încadrarea persoanelor aparţinând grupului vulnerabil;

– dezvoltarea unor programe de formare profesională dedicate persoanelor din grupul vulnerabil;

– dezvoltarea serviciilor sociale pentru creşterea capacităţii de inserţie pe piaţa muncii a persoanelor din grupul vulnerabil.

Principiile pe care se bazează economia socială sunt:

– prioritate acordată individului şi obiectivelor sociale faţă de creşterea profitului;

– solidaritate şi responsabilitate colectivă;

– convergenţa dintre interesele membrilor asociaţi şi interesul general şi/sau interesele unei colectivităţi;

– control democratic al membrilor, exercitat asupra activităţilor desfăşurate;

– caracter voluntar şi liber al asocierii în formele de organizare specifice domeniului economiei sociale;

– personalitate juridică distinctă, autonomie de gestiune şi independentă faţă de autorităţile publice;

– alocarea celei mai mari părţi a profitului/excedentului financiar pentru atingerea obiectivelor de interes general, ale unei colectivăţi sau în interesul personal nepatrimonial al membrilor.

Atestarea întreprinderilor sociale şi certificarea întreprinderilor sociale de inserţie sunt gratuite şi se realizează de către Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă prin agenţiile judeţene, respectiv Agenţia Municipală pentru Ocuparea Forţei de Muncă Bucureşti.

Dinamica sectorului de economie socială conform Registrului Unic de evidenţă al întreprinderilor sociale (RUEIS) publicat, în formă actualizată, pe pagina de web a ANOFM (www.anofm.ro). Procesul de atestare a început în anul 2016, iar până la finele lunii martie 2021 au fost acordate 1.641 de atestate ca întreprindere socială (ÎS) şi 45 de certificate de întreprindere socială de inserţie (ÎSI)/marcă socială.

RUEIS poate fi consultat accesând link-ul: https://bit.ly/3tEbLOh.

Pentru o mai bună întelegere a felului în care funcţionează structurile de economie socială pot fi accesate link-urile: https://bit.ly/3bxUyjJ şi https://bit.ly/33Cig9L.

Lista persoanelor responsabile din cadrul compartimentelor de economie socială din cadrul agenţiilor judeţene pentru ocuparea forţei de muncă/ Agenţia Municipală pentru Ocuparea Forţei de Muncă Bucureşti şi datele de contact este disponibilă pe site-ul www.anofm.ro in cadrul secţiunii „Persoane juridice/Economie socială”.

În cadrul campaniei de promovare a economiei sociale, Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, prin intermediul instituţiilor subordonate, derulează acţiuni la nivel naţional în vederea creşterii gradului de implicare în acest sector a tuturor actorilor din societate.

Toate evenimentele organizate de ANOFM prin instituţiile subordonate vor avea loc în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2 , cu respectarea măsurilor de protecţie igienico-sanitare în contextul pandemiei Covid 19.

Cosmin Adrian Roşu
Director executiv

Crenguţa Dana Radu
Consilier superior