Publicat: 12 Octombrie, 2012 - 19:44

Având în vedere scăderea accentuată a temperaturilor exterioare şi prognozele meteorologice privind Municipiul Bucureşti, R.A.D.E.T. Bucureşti anunţă iniţierea probelor la cald în sistemul centralizat de încălzire începând cu data de 15 Octombrie 2012.

Probele vor fi efectuate pe parcursul a trei zile, interval necesar pentru echilibrarea sistemului de distribuţie şi furnizare a energiei termice.

Ulterior, în funcţie de evoluţia temperaturilor exterioare (conform prevederilor art. 117 din Regulamentul din 20/07/1994, actualizat la data de 16/03/2000, pentru furnizarea şi utilizarea energiei termice  înregistrarea, începerea perioadei de încălzire va avea loc dacă timp de 3 zile consecutiv, între orele 18,00-6,00, se înregistrează valori medii zilnice ale temperaturii aerului exterior de +10°C sau mai mici), se va trece la furnizarea agentului termic pentru încălzire în regim permanent. Probele de funționare la cald a instalaţiilor se vor desfăşura în toate sectoarele din Capitală, excepţie făcând zonele în care acest lucru nu este posibil din motive obiective precum lucrări de modernizare aflate în desfăşurare.

Reamintim asociaţiilor de proprietari care nu doresc să beneficieze, în acest moment, de energie termică pentru încălzire că au posibilitatea să-şi regleze, să limiteze ori să refuze acest serviciu închizând vanele contoarelor aflate în subsolurile tehnice ale imobilelor.

R.A.D.E.T. București recomandă ca probele de funționare la cald să se efectueze în vederea evitării, în sezonul rece, a disconfortului ce poate apărea în furnizarea agentului termic pentru încălzire.

Pentru o bună operativitate, rugăm reprezentanții asociațiilor de propriatari să verifice ca vanele să fie deschise și totodată să asigure accesul personalului regiei în vederea constatării funcționării

 În cazul instituţiilor publice cu caracter social (creşe, grădiniţe, spitale) se poate trece la furnizarea de agent termic pentru încălzire în regim permanent, singura condiţie fiind înregistrarea unei solicitări din partea acestora. 

Potrivit art. 30, alin. (4) din Legea nr. 325/2006 a serviciului public de alimentare cu energie termică, debranşarea instalaţiilor interioare de încălzire şi/sau pentru apa caldă menajeră ale consumatorilor de energie termică dintr-un condominiu nu poate fi efectuată în timpul sezonului de încălzire.