Publicat: 25 Mai, 2019 - 12:06
Petre Daea: Ne situăm pe locul al 2-lea în Uniunea Europeană ca număr al familiilor de albine și pe primul loc la producția de miere

 Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, alături de Asociația Crescătorilor de Albine, organizează astăzi la Hotel PHOENICIA Conferința “Apicultura în context european și mondial”, cu prilejul „Zilei Mondiale a Albinei”, eveniment realizat în contextul Președinției României la Consiliul Uniunii Europene.

La conferință, alături de ministrul Petre Daea se  află oficiali din cadrul Uniunii Europene precum: Tanja Strnisa, secretar de stat din cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Alimentației din Republica Slovenia, Carolina Starr, Ofițer pentru Agricultură, reprezentant FAO al Biroului Regional pentru Europa și Asia Centrală, Eran Raizman, Ofițer senior pentru Sănătatea Animalelor și Producție în cadrul Biroului Regional FAO pentru Europa și Asia Centrală, precum și Daniel Dezmirean, profesor doctor în cadrul Universității de Știinte Agronomice și Medicină Veterinară din Cluj 

 În deschiderea manifestării Ministrul Petre Daea a susținut o alocuțiune:  

Stimați oaspeți
Doamnelor si domnilor ambasadori,,

Suntem bucuroși și onorați să găzduim în această zi acest eveniment care a fost instituit de Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite (ONU) în anul 2017, pentru a reaminti oamenilor importanța albinelor, pentru a invita omenirea să ia măsuri concrete pentru a le proteja. Propunerea de proclamare a acestei zile a venit din partea Asociației Apicultorilor din Republica Slovenia și folosesc acest prilej pentru a saluta încă odată reprezentantul guvernului sloven, pe doamna secretar de stat Tanja STRNISA și de asemenea de a-i mulțumi pentru  participarea la acest eveniment.
Conferința cu tema “APICULTURA ÎN CONTEXT EUROPEAN ȘI MONDIAL”, eveniment organizat de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale și Asociația Crescătorilor de Albine din România,  își propune să evidențieze importanța albinelor pentru umanitate pentru menținerea ecosistemelor și dezvoltarea durabilă, necesitatea protejării și conservării acestora în contextul schimbărilor climatice, precum și rolul crucial al acestora în creșterea randamentului culturilor și promovarea siguranței alimentare și a alimentației.
Apicultura a reprezentat și reprezintă o îndeletnicire multimilenară a populației acestor meleaguri românești, fiind mereu favorizată de o climă blândă și o natură darnică, beneficiind din plin de câmpii și pășuni îmbelșugate cu o sumedenie de plante melifere, păduri întinse, însemnate specii de pomi fructiferi, iar în prezent culturi întinse de floarea-soarelui și rapiță, de aceea vă pot spune, pe bună dreptate, că aici, în spațiul carpato-dunărean, albina românească, Apis Mellifera Carpatica, a făcut legendă și a intrat în istorie. 
Existenţa unei prime mărturii scrise privind apicultura la daci se datorează "părintelui istoriei" Herodot (485-421 i.Hr.). Acesta consemna despre locuitorii ținuturilor geto-dacice și, în special, despre cei din zona Dunării inferioare, că își întemeiau puterea economică, printre altele, pe creșterea albinelor și comercializarea produselor lor.
În toate veacurile, românii au depus o strădanie neobosită pentru perfecționarea stupăritului în pas cu cerințele vremurilor. În spațiul vital al românilor a existat din cele mai vechi timpuri o școală de apicultură, transmisă prin viu grai de la o generație la alta și o mișcare apicolă de masă. 
În anul 1785 apare la Viena prima lucrare românească destinată popularizării apiculturii, cu titlul „Economia stupilor”, scrisă de Ioan Molnar-Pinariu, în anul 1823 apare o altă carte, „Cultura albinelor”, scrisă de apicultorul și profesorul bănățean Ioan Tomici, fondator al școlii românești de apicultură, iar în 1873 s-a editat revista «Apicultorul» – tribuna de răspândire a stupăritului național în țară și în străinătate. 
Apicultura a cunoscut cea mai mare dezvoltare, în anii 60, când România era al cincilea producător mondial de miere, acest lucru datorîndu-se în mare parte unui om despre care se zice că și-a depășit epoca, Veceslav Harnaj, care a făcut din apicultură o adevărată industrie, punând bazele cercetării apicole în țara noastră.
Una dintre marile realizări ale profesorului Veceslav Harnaj a fost asocierea între apicultori, astfel în anul 1957, Veceslav Harnaj a înființat Asociația Crescătorilor de Albine din România, recunoscută oficial în 1958, organizație profesională care funcționează și azi și care are în proprietate Institutul de Cercetare Dezvoltare pentru Apicultură, pe care îl veți vizita astăzi pentru deschiderea expoziției și vizitarea secției de apiterapie.
Pentru România, apicultura reprezintă un vector al creșterii economice prin polenizarea plantelor cultivate entomofile, o cale de ameliorare a bunăstării populației din mediul rural ca sursă de venit suplimentar, un factor în menţinerea sănătăţii populaţiei prin intermediul produselor cu mare valoare profilactică şi terapeutică, precum și o modalitate de menținere a biodiversității floristice.
Responsabile pentru polenizarea a trei sferturi din principalele culturi alimentare, albinele furnizează un serviciu esențial pentru agricultura modernă. Încercați să vă imaginați lumea fără mere, pere, citrice, morcovi, struguri, măsline, roșii ori migdale sau o primăvară lipsită de florile câmpului. Circa o treime din culturile de legume, fructe și flori din zonele temperate depind de serviciile albinelor, iar dacă extindem această abordare spre tropice, aproape toate plantele cu flori depind de insectele polenizatoare. Așadar, albinele joacă un rol important în viața noastră, iar serviciile lor sunt gratuite. Pe de altă parte, datorită rolului socio-economic și științific, apicultura este o activitate care contribuie la dezvoltarea spațiului rural.
În ultimii ani sectorul apicol din România a cunoscut o dezvoltare semnificativă datorită programelor de sprijin financiar de la bugetul UE sau național astfel încât, în prezent am ajuns să ne situăm pe locul al 2-lea în Uniunea Europeană, după Spania, ca număr al familiilor de albine și pe primul loc la producția de miere.
Prin accesarea acestor programe, apicultorii au putut achiziționa material biologic cu valoare certificată, cutii și utilaje apicole moderne pentru dezvoltarea acestei activități în vederea obținerii de produse competitive, atât pe piața internă, cât și la export.  
România acordă o atenție deosebită sectorului apicol din punctul de vedere al agriculturii, al protecției plantelor și al agriculturii sustenabile, deoarece albinele au un impact mare asupra echilibrului ecologic. Totodată, se are în vedere asigurarea funcționării integrate a tuturor sectoarelor, dar și susținerea programelor de sprijin, de cercetare, inovare și de educație pentru sectorul apicol, pentru a se asigura că apicultura face parte în continuare din producția agricolă.
Sunt optimist că se vor găsi răspunsuri și soluții la întrebările și problemele specifice pentru acest sector important.
Nu în ultimul rând, sper că în partea informală a conferinței vă veți bucura să descoperiți farmecul aparte al Bucureștiului, prin vizitarea unor obiective turistice emblematice ale capitalei, iar prin ospitalitatea noastră vom contribui la crearea unor amintiri de neuitat despre România.

Vă doresc succes in desfășurarea lucrărilor conferinței.
 

Tag-uri Nume: 

Tag-uri Institutii: