Publicat: 4 Octombrie, 2018 - 20:24
Share
Nicolae Dimulescu

Alexandru Potor, Secretar de Stat în cadrul MADR, a participat în 4 octombrie la Reuniunea Comitetului consultativ pentru sectorul pescăresc, ocazie cu care au fost discutate probleme privind sectorul acvaculturii din România. Evenimentul a fost găzduit de Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură.

 

Printre subiectele de discuții abordate în cadrul acestei reuniuni amintim propunerea de promovare a unui nou ordin al MADR privind licențierea unităților de acvacultură, măsuri privind operaționalizarea H.G. nr. 748/2018 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în acvacultură, abordarea unor aspecte ihtiopatologice, precum și pregătirea conferinței “100 de ani de pescărie românească”.

 

Licențierea unităților de acvacultură trebuie să fie făcută în cu respectarea unor condiții importante pentru comunitate și consumatorii de pește. Esențial este ca operatorii care utilizează suprafețe piscicole să pună pe piață o cantitate minimă de pește în conformitate cu potențialul de producție al resursei acvatice pe care o primesc în administrare”, a afirmat secretarul de stat Potor în discursul său.

 

În acest context, ANPA împreună cu institutele de cercetare vor realiza un studiu privind potențialul de producție al siturilor de acvacultură. Studiul se va realiza în cadrul unui proiect care va urma să fie finanțat prin POPAM 2014-2020. Rezultatele acestui studiu vor sta la baza actualizării Planului Strategic Național Multianual pentru Acvacultură 2014-2020 și a legislației aferente.

 

Nicolae Dimulescu, președintele ANPA, a solicitat organizațiilor de producători prezente, sprijin pentru promovarea schemei de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorină utilizată în acvacultură.

 

Reprezentanții sectorului au subliniat necesitatea abordării problemelor ihtiopatologice din acvacultură, iar în urma discuțiilor s-a stabilit necesitatea impunerii unor măsuri de prevenție și control riguros al importurilor de pește.

 

În ceea ce privește organizarea conferinței “100 de ani de pescărie românească”, Nicolae Dimulescu a invitat reprezentanții institutelor de cercetare și ai organizațiilor de producători să participe  și să susțină prezentări pe această temă.

 

La finalul reuniunii s-a stabilit realizarea unui plan de acțiune în vederea implementării propunerilor discutate și pentru susținerea necesității de dezvoltare a sectorului.

 

La eveniment au mai participat reprezentanți ai ANPA, DGP – AMPOPAM, ai institutelor de cercetare și ai organizațiilor de producători din se

Tag-uri Institutii: