29 mai 2022

MAE: Drepturile şi libertăţile fundamentale trebuie respectate indiferent de circumstanţe

Distribuie pe rețelele tale sociale:

Ministerul Afacerilor Externe salută marcarea în fiecare an, la 10 decembrie, a Zilei Internaţionale a Drepturilor Omului şi se alătură tuturor celor care preţuiesc valorile reprezentate de această zi.

Tema aleasă de Organizaţia Naţiunilor Unite pentru acest an, Reducerea inegalităţilor, promovarea drepturilor omului, este cu atât mai importantă în contextul crizei actuale, generată în egală măsură de efectele pandemiei de COVID-19, dar şi de provocările multiple cu care se confruntă omenirea, pe fondul recrudescenţei populismului, rasismului, xenofobiei şi discursului incitator la ură.

Ziua de 10 decembrie reprezintă un moment de reflecţie atât pentru instituţiile statului, cât şi pentru societatea civilă şi cetăţeni.

Drepturile şi libertăţile fundamentale trebuie respectate indiferent de circumstanţe, iar încălcarea lor nu poate constitui o opţiune.

În acest context, MAE reafirmă angajamentul României pentru protejarea şi promovarea drepturilor omului şi consideră că orice tentativă de diminuare a principiilor universalităţii şi indivizibilităţii drepturilor omului nu poate fi acceptată. În acelaşi timp, MAE reaminteşte că, prin acţiunile şi demersurile sale de politică externă, România contribuie activ şi constant la eforturile comunităţii internaţionale, atât în cadrul structurilor ONU, cât şi al altor organizaţii internaţionale şi regionale, la promovarea şi respectarea drepturilor omului în întreaga lume.

Totodată, MAE subliniază contribuţia esenţială la îndeplinirea acestui deziderat al societăţii civile şi organizaţiilor non-guvernamentale, ale căror sprijin şi implicare în implementarea prevederilor instrumentelor juridice internaţionale la care România este parte sunt semnificative. Tocmai din aceste motive, inclusiv în exercitarea Preşedinţiei Comunităţii Democraţiilor şi a participării la Summit-ul Democraţiilor la cel mai înalt nivel în perioada 9 – 10 decembrie 2021, România a militat pentru consolidarea rezilienţei democratice, printr-un efort comun al actorilor guvernamentali şi non-guvernamentali de a consolida protecţia şi promovarea drepturilor omului şi libertăţilor fundamentale.

Informaţii suplimentare:
În fiecare an, la 10 decembrie, în lumea întreagă este sărbătorită Ziua Internaţională a Drepturilor Omului. Organizaţia Naţiunilor Unite a adoptat la 10 decembrie 1948 Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, completată ulterior cu alte documente adoptate: Convenţia privind Eliminarea Tuturor Formelor de Discriminare Rasială (1965), Convenţia Internaţională asupra Drepturilor Politice şi Civile (1966), Convenţia pentru Eliminarea Tuturor Formelor de Discriminare Împotriva Femeilor (1979), Convenţia Împotriva Torturii (1984), Convenţia împotriva Apartheid-ului (1985), Convenţia Drepturilor Copilului (1989) etc.

La nivelul ONU, ca organism specializat în domeniul drepturilor omului, funcţionează Consiliul Drepturilor Omului (CDO), care a fost înfiinţat în baza rezoluţiei Adunării Generale a ONU nr. 60/251 (adoptată la 15 martie 2006) şi a început să funcţioneze efectiv la data de 19 iunie 2006, înlocuind Comisia Drepturilor Omului, după 60 de ani de activitate.

România candidează pentru un nou mandat de membru în Consiliul Drepturilor Omului, pentru perioada 2023-2025. Consiliului Drepturilor Omului (CDO) este organismul ONU responsabil de consolidarea, promovarea şi protejarea drepturilor omului la nivel global, având sediul la Geneva. România a mai fost membru al CDO între 2006-2008, respectiv 2011-2014 şi a deţinut preşedinţia forului în perioada iunie 2007- iunie 2008.