Publicat: 5 August, 2014 - 14:57
Share

Ministerul Afacerilor Externe a finalizat programele de formare organizate în cadrul proiectului „Fii Proactiv, Învaţă Permanent! - Module de training pentru îmbunătăţirea abilităţilor personalului MAE” – cod SMIS 31872. Acest proiect este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative (PO DCA), Axa prioritară 1 - Îmbunătăţiri de structură şi proces ale managementului ciclului de politici publice, Domeniul de intervenţie 1.3 - Îmbunătăţirea eficacităţii organizaţionale.
Programele de formare s-au desfăşurat în perioada decembrie 2013 – iulie 2014 şi au vizat instruirea unui număr de 409 angajați ai Ministerului Afacerilor Externe, personal diplomatic și nediplomatic, în domenii variate precum: negocieri internaționale, comunicare și diplomație publică, relații internaționale, management, management de proiect, managementul resurselor umane, management financiar și contabilitate, formare de formatori, achiziții publice, tehnologia informației, limbi străine, cultură și civilizație.
De asemenea, în cadrul proiectului, 30 de persoane au parcurs programul “Mentor în diplomație”, iar alte 6 persoane au beneficiat de stagii de pregătire profesională în cadrul instituțiilor Uniunii Europene.
 
Obiectivul general al proiectului „Fii Proactiv, Învaţă Permanent! - Module de training pentru îmbunătăţirea abilităţilor personalului MAE” – cod SMIS 31872 este ”îmbunătăţirea eficacităţii activităţii Ministerului Afacerilor Externe în vederea îmbunătăţirii durabile a capacităţii administraţiei publice din România”.
Valoarea totală eligibilă este de 1.897.151,65 lei, din care:
1.612.578,91 lei (85%) - valoarea eligibilă nerambursabilă din Fondul Social European;
284.572,74 lei (15%) - contribuţia beneficiarului.