15 august 2022

MAE salută adoptarea de către Consiliul UE a Regulamentului de înfiinţare a Centrului Cyber

Distribuie pe rețelele tale sociale:

Ministerul Afacerilor Externe salută adoptarea, la 20 aprilie 2021, de către Consiliul Uniunii Europene a Regulamentului de înfiinţare a Centrului european de competenţe în domeniul industrial, tehnologic şi de cercetare în materie de securitate cibernetică / Centrul Cyber şi a Reţelei de centre naţionale de coordonare.

Regulamentul adoptat de către Consiliul UE include şi referirea la localizarea Centrului Cyber la Bucureşti, urmare deciziei rezultate din votul statelor membre, la 9 decembrie 2020.

Prin activitatea sa, Centrul va sprijini crearea de sinergii şi parteneriate între actorii publici şi privaţi din domeniu, mediul academic şi industria de profil din Uniune, având rol esenţial în structurarea şi orientarea demersurilor Uniunii Europene de configurare a unui ecosistem european în materie de securitate cibernetică. Centrul va reprezenta principalul organism de gestionare a fondurilor europene dedicate cercetării în domeniul securităţii cibernetice disponibile prin Europa Digitală şi Orizont Europa.

Ministerul Afacerilor Externe exprimă, cu această ocazie, încrederea cu privire la finalizarea cât mai rapidă a procesului de adoptare a Regulamentului, prin aprobarea şi de către Parlamentul European, ceea ce va permite intrarea în vigoare a actului legislativ şi avansarea demersurilor de operaţionalizare a Centrului Cyber.

Informaţii suplimentare

Propunerea de Regulament de înfiinţare a Centrului european de competenţe în domeniul industrial, tehnologic şi de cercetare în materie de securitate cibernetică a fost lansată de Comisia Europeană în 2018, fiind negociată inclusiv pe durata Preşedinţiei române a Consiliului UE, în primul semestru al anului 2019.

Procedura de selecţie pentru stabilirea sediului Centrului de competenţe în materie de securitate cibernetică a fost organizată, la 9 decembrie 2020, la Bruxelles şi s-a finalizat, urmare votului Statelor Membre şi a unui demers diplomatic intens al părţii române, cu alegerea Bucureştiului.

După confirmarea acordului formal de către Consiliul UE din 20 aprilie 2021 urmează adoptarea formală a Regulamentului de către Parlamentul European. Ulterior, Regulamentul va fi publicat în Jurnalul Oficial al UE. Textul Regulamentului poate fi consultat la adresa: https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-5628-2021-INIT/ro/pdf.