Publicat: 8 Aprilie, 2016 - 12:39
Share

Ministerul Afacerilor Externe salută celebrarea Zilei Internaționale a Romilor, eveniment marcat, în mod tradițional, la data de 8 aprilie.

Cu acest prilej, Ministerul Afacerilor Externe reiterează importanța pe care o are obținerea de progrese în realizarea incluziunii sociale a cetățenilor români aparținând minorității romilor, precum și în eliminarea completă a oricăror forme de discriminare din societatea românească.

România susține consecvent că diversitatea etno-lingvistică și culturală, caracteristică societăților europene, este benefică pentru dezvoltarea tuturor comunităților și, implicit, a fiecărui cetățean. Acesta este motivul pentru care țara noastră a adoptat un cadru legislativ și instituțional capabil să asigure respectarea drepturilor minorităților, inclusiv cea Romă, ca o condiție esențială pentru consolidarea climatului de bună înțelegere și armonie etnică în țara noastră.

Ministerul Afacerilor Externe va continua să promoveze în plan intern și internațional protejarea drepturilor și libertăților tuturor cetățenilor României, inclusiv ale cetățenilor români de etnie Roma, să militeze cu toată hotărârea pentru eliminarea încercărilor de stigmatizare a comunităților de romi din străinătate și să solicite respectarea normelor europene în privința liberei circulații și anti-discriminării.

În contextul deținerii de către România, în anul 2016, a Președinției Alianței Internaționale pentru Memoria Holocaustului (IHRA), Ministerul Afacerilor Externe reiterează importanța consolidării cercetărilor și a educației privind tema genocidului romilor, în contextul studiului perioadei Holocaustului și salută organizarea, la București, a dezbaterii 'Vocile uitate ale Holocaustului', în perioada 6-7 aprilie 2016, de Forumul European al Romilor, Sinti și Nomazilor, în parteneriat cu Consiliul Europei și organizații civice ale minorității romă din România.

Ziua Internațională a Romilor a fost proclamată în 1971, cu prilejul primului Congres internațional al romilor de pretutindeni. În statele din Europa de Est, inclusiv România, data de 8 aprilie a fost consacrată Zilei Romilor începând cu anul 1990.