Publicat: 24 Decembrie, 2014 - 18:09

Ministerul Afacerilor Externe salută intrarea în vigoare la 24 decembrie 2014 a Tratatului privind comerțul cu arme convenționale (ATT).
ATT este primul instrument juridic internaţional care reglementează standarde globale minime pentru instituirea unor sisteme naționale de control al operațiunilor de comerț exterior cu arme convenţionale, standarde care au la bază reglementări internaționale deja existente, inclusiv în domeniile drepturilor omului și dreptului umanitar.
Implementarea acestui instrument juridic va determina o reducere semnificativă a numărului de victime cauzate de comerțul ilicit cu arme convenționale și va conduce, în același timp, la consolidarea securității internaționale prin reducerea riscului de deturnare a fluxurilor legale de arme spre grupări teroriste sau alte destinații ilegale.
România a semnat ATT la 3 iunie 2013, în prima zi când tratatul a fost deschis spre semnare și  a depus instrumentul de ratificare la 2 aprilie 2014, contribuind astfel direct la intrarea în vigoare cât mai rapidă a tratatului.
Pentru ca prevederile ATT să producă efecte pozitive și să aibă un impact real, este necesar ca acesta să fie ratificat de cât mai multe state, în special, de marii exportatori și importatori de arme convenționale. România, atât în calitate națională, cât și ca membru al Uniunii Europene, depune eforturi pentru universalizarea acestui instrument juridic.
Pasul următor după intrarea în vigoare a tratatului îl va constitui stabilirea elementelor de infrastructură ale viitorului regim, care vor fi decise cu ocazia primei conferințe a statelor părți, preconizată să aibă loc la Ciudad de Mexico în august/septembrie 2015.
Până în prezent, ATT a fost semnat de 130 de state, dintre care 60 l-au ratificat.
Parlamentul României a ratificat ATT prin Legea nr. 32/2014.
ATT este un instrument juridic de importanţă majoră pentru comunitatea internaţională, care va întări securitatea globală şi va impune cele mai avansate standarde ale comerţului cu arme, inclusiv interzicerea transferurilor de arme dacă acestea ar putea contribui la încălcarea drepturilor omului şi a dreptului internaţional umanitar în ţara de destinaţie sau ar putea fi utilizate în comiterea infracţiunilor de genocid, crime împotriva umanităţii şi crime de război în toate tipurile de conflict armat.
ATT este un tratat cuprinzător, robust şi echilibrat, conţinând un pachet amplu de obligaţii ale statelor părţi, inclusiv interdicţii exprese pentru transferurile de armamente convenţionale care ar încălca obligaţiile internaţionale din tratatele şi convenţiile din domeniul drepturilor omului şi din dreptul umanitar\
ATT reglementează operaţiunile de export, import, brokeraj, tranzit şi transbordare cu produse militare şi se va aplica celor șapte categorii de arme convenţionale stabilite în Registrul ONU privind armele convenţionale, creat în 1991, precum și armelor de calibru mic şi armamentelor uşoare;
Tratatul prevede obligaţia creării unor sisteme naţionale de control al exporturilor, posibilitatea creării unor sisteme de control al importurilor de către statele importatoare, precum şi obligaţia înfiinţării unor registre naţionale privind operaţiunile de transfer, inclusiv privind tranzitul şi transbordarea, precum şi transmiterea periodică de rapoarte naţionale cu privire la operaţiunile de transfer.