24 ianuarie 2022

MAE salută preluarea de către Franţa a Preşedinţiei Consiliului Uniunii Europene

Aerial panoramic cityscape view of Paris, France with the Eiffel tower on a fall day

Distribuie pe rețelele tale sociale:

Ministerul Afacerilor Externe salută preluarea de către Franţa, la 1 ianuarie 2022, a Preşedinţiei semestriale a Consiliului Uniunii Europene, precum şi obiectivele ambiţioase formulate de aceasta în raport cu agenda europeană pentru următoarele şase luni, subsumate motto-ului „Relansare, Forţă, Apartenenţă”.

Asumarea de către Franţa a mandatului de Preşedinţie semestrială a Consiliului UE are loc într-un moment-cheie pentru viitorul Uniunii Europene, marcat atât de contextul complex generat de pandemie, cât şi de eforturile de refacere economică pe coordonatele combaterii efectelor schimbărilor climatice şi revoluţiei digitale, precum şi de consolidare a rezilienţei Uniunii, în baza valorilor şi principiilor care stau la baza construcţiei Uniunii, democraţia, statul de drept şi drepturile fundamentale.

De asemenea, procesul de reflecţie demarat în cadrul Conferinţei privind viitorul Europei completează contextul european aparte în care se derulează mandatul Preşedinţiei franceze a Consiliului UE.

MAE îşi exprimă, în acest context, satisfacţia pentru angajamentul exprimat de Franţa, în calitate de Preşedinţie a Consiliului UE, de a acţiona cu hotărâre în beneficiul proiectului european şi al tuturor cetăţenilor Uniunii în scopul gestionării pandemiei şi a eforturilor de redresare economică, al avansării tranziţiei ecologice şi digitale, al promovării obiectivelor în plan social, al formulării unui răspuns eficient şi durabil la provocările determinate de migraţie, asigurând, totodată, o protecţie eficientă a frontierelor Uniunii, precum şi al proiectării obiectivelor de stabilitate şi prosperitate în vecinătate, în paralel cu promovarea unei Uniuni puternice în plan global.

Obiectivele pe care Franţa şi le asumă în plan european pentru acest semestru sunt concordante cu viziunea României privind necesitatea consolidării proiectului european pe baze de solidaritate, unitate, convergenţă şi rezilienţă, astfel încât Uniunea şi statele membre să aibă la dispoziţie instrumente şi soluţii eficiente de acţiune în viitor, în beneficiul cetăţenilor europeni.

Informaţii de context
La 1 ianuarie 2022, Franţa preia, pentru a 13-a oară, mandatul Preşedinţiei semestriale a Consiliului UE. Preşedinţia franceză este plasată sub egida următorului motto: „Relansare, Forţă, Apartenenţă” (în limba franceză „Relance, Puissance, Appartenance”). Priorităţile Preşedinţiei franceze se grupează în trei domenii majore: Europa suverană; Europa socio-economică / un nou model european de creştere; Europa umanistă.

În ceea ce priveşte pilonul intitulat „Europa suverană”, acesta vizează protecţia frontierelor externe, protecţia necesară împotriva ameninţărilor hibride şi combaterea migraţiei ilegale. Accentul va fi plasat, de asemenea, pe relaţiile cu vecinătatea UE, un rol de prim rang revenind relaţiei UE-Africa. Pe palierul vecinătăţii, prioritate va fi acordată, de asemenea, Balcanilor de Vest.

Al doilea pilon – „Europa socio-economică” – se referă la demersurile în planul schimbărilor climatice, precum şi la tranziţia digitală, procese care vor genera transformări în toate sectoarele de producţie. Obiectivele legate de stimularea inovării sunt direct legate de creşterea economică şi de crearea de locuri de muncă. În sectorul social, potrivit obiectivelor formulate, este esenţială capacitatea UE de a propune locuri de muncă de calitate şi mai bine plătite.

Al treilea pilon, intitulat „Europa umanistă”, include obiective referitoare la Conferinţa privind viitorul Europei, valorile europene şi statul de drept, istoria şi cultura europeană.

Informaţii suplimentare despre Preşedinţia franceză a Consiliului UE, inclusiv priorităţile mandatului francez, sunt disponibile pe site-ul oficial al Preşedinţiei (https://presidence-francaise.consilium.europa.eu).