Publicat: 10 Decembrie, 2015 - 18:13
Share

Ministerul Afacerilor Externe salută joi, marcarea Zilei Internaționale a Drepturilor Omului, sărbătorită în fiecare an la data de 10 decembrie.

Cu acest prilej, MAE își reafirmă angajamentul față de promovarea și protejarea tuturor drepturilor omului, indiferent de rasă, sex, stare socială sau credință religioasă și condamnă orice încercare de diminuare a principiului universal al drepturilor omului.

MAE subliniază că, în această perioadă marcată de provocări multiple ca urmare a  recrudescenței rasismului, xenofobiei, discursului urii, este necesară identificarea unor  răspunsuri eficiente la crizele existente, cum ar fi  migrația și violări ale normelor de drept internațional. Este necesară conștientizarea faptului că drepturile și libertățile fundamentale ale omului trebuie pe deplin respectate și că este esențial ca acestea să fie protejate nu numai de un sistem de drept, dar și de acțiunile fiecărui individ.

România, ca membru în Consiliul ONU al Drepturilor Omului și al altor organisme internaționale și regionale, se alătură eforturilor comunității internaționale în vederea respectării drepturilor omului în întreaga lume. În îndeplinirea acestei sarcini, Ministerul Afacerilor Externe dorește să sublinieze, o dată în plus, rolul important și aportul organizațiilor neguvernamentale.

Organizația Națiunilor Unite a adoptat, la 10 Decembrie 1948, Declarația Universală a Drepturilor Omului, completată ulterior cu alte documente adoptate: Convenția privind Eliminarea Tuturor Formelor de Discriminare Rasială (1965), Convenția Internațională asupra Drepturilor Politice și Civile (1966), Convenția pentru Eliminarea Tuturor Formelor de Discriminare Împotriva Femeilor (1979), Convenția Împotriva Torturii (1984), Convenția împotriva Apartheid-ului (1985), Convenția Drepturilor Copilului (1989) și altele.