Publicat: 29 Aprilie, 2014 - 11:16

Ministerul Afacerilor Externe sprijină ferm eforturile OSCE, depuse în colaborare cu alte state participante, atât pe canale diplomatice, cât și prin demersuri în teren, în vederea eliberării fără întârziere a observatorilor militari care efectuau o inspecție în zona de est a Ucrainei. Inspecţia se desfăşura în baza prevederilor Documentului de la Viena privind măsurile de creștere a încrederii și securității în spațiul OSCE, document la care au subscris toate statele participante OSCE. Observatorii au fost reținuți de către grupuri de separatiști pro-ruși, la 25 aprilie 2014.
MAE își exprimă profunda îngrijorare că pe teritoriul Ucrainei suverane și independente reprezentanții unor state participante OSCE, inclusiv reprezentanți ai statului gazdă, sunt privaţi ilegal de libertate, amenințați și puși într-o situație de risc în timpul efectuării unei misiuni de observare în baza Documentului de la Viena. Acesta reprezintă un angajament internațional care trebuie respectat pe deplin, în litera și spiritul său.
MAE face un apel către actorii care au influență asupra evoluției acestui incident să ia fără întârziere măsurile necesare în vederea eliberării persoanelor reținute și tragerii la răspundere a celor vinovați. Acest incident este inacceptabil și în totală contradicție cu Declarația Comună de la Geneva, din 17 aprilie 2014, a cărei implementare, pe deplin și fără precondiții, rămâne esențială.
România reafirmă sprijinul ferm în favoarea integrității teritoriale, suveranității și independenței Ucrainei, în cadrul granițelor sale recunoscute internațional, ca elemente fundamentale, absolut necesare pentru menținerea stabilității și securității în regiune.
 
Documentul de la Viena (2011) face parte din instrumentarul politico-militar de măsuri de creștere a încrederii și securității de care dispune OSCE, prevăzând, între altele, efectuarea, de către statele participante OSCE, de vizite de observare, vizite de evaluare sau inspecții, în scopul consolidării transparenței militare din spațiul OSCE și eliminării îngrijorărilor legate de anumite activități militare neobișnuite din zona de aplicare. România are un profil activ pe acest palier, efectuând numeroase misiuni și vizite în baza Documentului de la Viena și a altor mecanisme specifice.
Măsurile respective sunt distincte de Misiunea specială OSCE de monitorizare, aflată de asemenea în Ucraina. Toate aceste mecanisme acționează de o manieră complementară în sprijinul eforturilor de soluționare a crizei din Ucraina. România participă, până în prezent, cu trei monitori și un șef de echipă la Misiunea specială OSCE de monitorizare din Ucraina.