27 septembrie 2022

MAI supune dezbaterii publice mai multe proiecte de acte normative

Young men and women discussing at the cafe.

Distribuie pe rețelele tale sociale:

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, Ministerul Afacerilor Interne supune dezbaterii publice proiectele hotărârii Guvernului privind aprobarea Programului Național de prevenire și asistență medicală, psihologică și socială a consumatorilor de droguri 2022-2025 (PN) și a hotărârii Guvernului privind aprobarea Programului de interes național de prevenire și asistență medicală, psihologică și socială a consumatorilor de droguri 2022-2026 (PIN)

Textul proiectului de act normativ este afişat şi poate fi consultat pe pagina de internet a instituţiei noastre: www.mai.gov.ro, la secţiunea Transparenţă decizională, precum şi la Centrul de Relaţii cu Publicul al M.A.I., din Piaţa Revoluţiei nr. 1 A, sector 1, Bucureşti.

Propunerile, sugestiile și opiniile persoanelor interesate pot fi transmise în termen de 10 de zile calendaristice, calculate de la data publicării anunțului, pe adresa de e-mail spp.upp.dgmo@mai.gov.ro .

Sursa foto Pexels