3 iulie 2022

MAI supune dezbaterii publice proiectul privind înfiinţarea şi organizarea Comisiei Naţionale de Drept Internaţional Umanitar

Young men and women discussing at the cafe.

Distribuie pe rețelele tale sociale:

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, Ministerul Afacerilor Interne supune dezbaterii publice proiectul hotărârii Guvernului pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.420/2006 privind înfiinţarea şi organizarea Comisiei Naţionale de Drept Internaţional Umanitar.

Textul proiectului de act normativ este afişat şi poate fi consultat pe pagina de internet a instituţiei noastre: www.mai.gov.ro, la secţiunea Transparenţă decizională, precum şi la Centrul de Relaţii cu Publicul al M.A.I., din Piaţa Revoluţiei nr. 1 A, sector 1, Bucureşti.

Propunerile, sugestiile și opiniile persoanelor interesate pot fi transmise în termen de 20 de zile calendaristice, calculate de la data publicării anunțului, pe adresa de e-mail dj-international.transparenta@mai.gov.ro.

Sursa foto: Pexels