Publicat: 14 Iunie, 2017 - 16:37
Share

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/ 2003 privind transparența decizională în administrația publică, Ministerul Afacerilor Interne supune dezbaterii publice proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru prorogarea termenului prevăzut la art 7 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 301/ 2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/ 2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor.

Pentru identificarea unor mecanisme care să eficientizeze procesul de evaluare a riscului la securitate fizică și pentru a da posibilitatea conformării a cât mai multe unități la noile cerințe, precum și pentru a nu determina formalizarea procesului de efectuare a analizelor de risc sau afectarea funcționării unor operatori economici, s-a impus ca necesară prorogarea termenului de aplicare a obligației de elaborare a analizei de risc la securitate fizică de la data de 1 iulie 2017, până la data de 1 iulie 2018.

Prorogarea termenului a fost solicitată de către Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat și entități reprezentative ale mediului de afaceri din România, urmând ca, pe perioada de suspendare, să fie identificate soluții de modificare a normelor de aplicare a Legii nr. 333/ 2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, astfel încât aceste obligații să nu aibă impact negativ asupra mediului de afaceri.

Textul proiectului de act normativ este afișat și poate fi consultat pe pagina de internet a instituției noastre: www.mai.gov.ro, la secțiunea Transparență decizională, precum și la Centrul de Relații cu Publicul al M.A.I., din Piața Revoluției nr. 1 A, sector 1, București.

Propunerile, sugestiile și opiniile persoanelor interesate pot fi transmise în termen de 10 de zile calendaristice, calculate de la data publicării anunțului, pe adresa de e-mail [email protected] .