6 iulie 2022

MAI supune dezbaterii publice un nou proiect de lege

Distribuie pe rețelele tale sociale:

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Ministerul Afacerilor Interne supune dezbaterii publice proiectul de Lege pentru aprobarea plăţii contribuţiei anuale a României la bugetul comun al Centrului de Excelenţă pentru Managementul Crizelor şi Răspuns la Dezastre (Crisis Management and Disaster Response Center of Excellence), precum şi pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte.

Textul proiectului de act normativ este afişat şi poate fi consultat pe pagina de internet a instituţiei noastre: www.mai.gov.ro, la secţiunea Transparenţă decizională, precum şi la Centrul de Relaţii cu Publicul al M.A.I., din Piaţa Revoluţiei nr. 1 A, sector 1, Bucureşti.

***

Propunerile, sugestiile şi opiniile persoanelor interesate pot fi transmise în termen de 10 zile calendaristice, calculate de la data publicării anunţului, pe adresa de e-mail dj-international@mai.gov.ro.

DIRECŢIA INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE