13 mai 2021

Manifestările cultural-artistice ale Casei de Cultură „Friedrich Schiller”

Distribuie pe rețelele tale sociale:

 

Vă prezentăm calendarul nostru cu manifestările cultural-artistice din perioada 03-09 mai 2021 pe care îl puteţi accesa şi viziona online atât pe website-ul www.casaschiller.ro, cât şi pe pagina oficială de facebook https://www.facebook.com/casadeculturafriedrichschiller. Videoconferinţele prezentate supun atenţiei o analiză arhivistică riguroasă, interpretată pentru o redare cât mai fidelă a istoriei culturii.

1. Conferinţa şi expoziţia de fotografie „Biblioteca română din Freiburg. Patrimoniu cultural şi spiritual al românilor din Germania”

Casa de Cultură „Friedrich Schiller” şi Primăria Municipiului Bucureşti vă invită să vizionaţi online începând cu 03 mai 2021 conferinţa şi expoziţia de fotografie „Biblioteca română din Freiburg. Patrimoniu cultural şi spiritual al românilor din Germania”. Expoziţia de fotografie poate fi vizitată în perioada 04 – 17 mai 2021 la sediul instituţiei (Str. Batiştei, nr. 15) de marţi până vineri între orele 11.00 -15.30 şi miercuri între orele 11.00 -17.30 cu o programare. (e-mail info@casaschiller. ro, sau telefon 021.319.26.88)

Evenimentul se poate viziona pe pagina de web www.casaschiller.ro şi pagina de facebook www.facebook.com/casadeculturăfriedrichschiller.

Prezintă:
Dr. Mihaela TOADER, cercetător IICCMER
Dr. Liviu ŢĂRANU, consilier superior CNSAS

Istoria Bibliotecii Române din Freiburg este o poveste a înălţimilor ce nu a cunoscut teama de abis şi o mărturisire a exilului românesc care îşi reface universul cultural de acasă. Înfiinţată în 1949, Biblioteca Română din Freiburg (Germania) a fost un loc al păstrării spiritului românesc viu, nealterat de prigoana comunistă din ţară, care îşi păstrează şi astăzi amprenta trecutului asemenea unei călăuze pentru continuitatea culturii româneşti dincolo de graniţele convenţionale ale României.

Tablourile expoziţionale, orientate tematic, intenţionează să introducă publicul în atmosfera de altădată a exilului românesc de la Freiburg. Imaginile simbolizează prologul evenimentului ce îşi propune o radiografie a principalelor documente ale Bibliotecii Române din Freiburg (cărţi vechi, lucrări istorice, elemente de folclor şi preţioase elemente religioase de cult, scrisori ale unor personalităţi ale culturii române etc) reliefând tezaurul românesc înflorit în inima Europei.

Istoria Bibliotecii de pe meleagurile freiburgheze începe la 1 mai 1949 şi a obţinut statutul juridic de Asociaţie cu denumirea de „Biblioteca Română din Freiburg” în data de 15 mai 1949. Instituţia a fost înfiinţată din iniţiativa lui Virgil Mihăilescu şi a unui grup de refugiaţi români cu tendinţa de a promova istoria şi cultura română în rândul unor importante cercuri intelectuale străine din Occident şi, mai ales, în cadrul Cercului de cultură româno-german. Scopul nobil al „centrului cultural” de la Freiburg este astăzi o vie realizare care s-a dorit încă de la inaugurare să devină „un mare centru intelectual, iradiind spiritul şi cultura românească în străinătate”. La început de drum, Biblioteca cuprindea următoarele colecţii: 178 de volume şi broşuri diverse, 16 numere din publicaţii periodice străine, 12 manuscrise (lucrări de doctorat) şi suma de 40 DM. În zilele noastre, biblioteca cuprinde peste 70.000 de volume.

Biblioteca va deveni în scurt timp, prin eforturile susţinute ale fondatorului ei dar şi ale altor iubitori de cultură, un centru de cultură românească, vizitat de intelectuali din întregul Occident Liber, ce reuşeşte să coordoneze o activitate complexă reliefată prin colecţionarea de cărţi româneşti şi străine, albume de artă, fotografii sau reproduceri fotografice, mărci poştale româneşti, discuri cu muzică populară românească sau străină, lucrări literare şi studii inedite sau extrase din lucrări româneşti originale, conferinţe şi texte integrale fotocopiate ş.a. Personalităţi, precum Mircea Eliade, Emil Cioran, George Racoveanu, Aron Cotruş, Vintilă Horia, Nicolae Herescu, Alexandru Busuioceanu, Emil Turdeanu, Pamfil Şeicaru ca şi reeditări ale lui Mihai Eminescu, Alecu Russo, Ion Luca Caragiale, Vasile Alecsandrescu, Alexandru Xenopol, figurează printre autorii ale căror cărţi puteau fi procurate prin intermediul Bibliotecii.

Biblioteca Română din Freiburg a contribuit, până în 1989, la menţinerea spaţiului cultural românesc în Occidentul Liber, reprezentat de românii din exil, iar după 1990, forul cultural şi-a deschis porţile pentru românii din diaspora dar şi pentru studenţii români sau străini interesaţi de cercetarea istoriei. Unicitatea acestui spaţiu este determinată de păstrarea şi conservarea unor documente valoroase, constituindu-se în importante fonduri de colecţie şi donaţie prin grija cercului intelectual format la Freiburg”. (Dr. Mihaela TOADER)

Pentru vizionare accesaţi: https://www.youtube.com/watch?v=VFUxIu43jag

2. Proiecţia filmului documentar artistic „Napoleon al III-Lea şi Tânăra Românie”, realizat de regizorul Cristian Amza

În cadrul evenimentelor dedicate istoriei României, Casa de Cultură „Friedrich Schiller” şi Primăria Municipiului Bucureşti au organizat în 09 aprilie 2019, proiecţia filmului documentar artistic „Napoleon al III-Lea şi Tânăra Românie”, realizat de regizorul Cristian Amza la Studioul Video Art. Evenimentul a fost organizat în parteneriat cu Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale, Studioul Video Art.

„După dubla alegere a lui Alexandru Ioan Cuza, Napoleon al III-lea a făcut o declaraţie aproape senzaţională pentru acea vreme referindu-se direct la Principatele Române şi anume că interesul Franţei este pretutindeni unde trebuie să învingă o cauză justă şi civilizatoare.” (Acad. Dan Berindei)

Au prezentat: prof. univ. dr. Eric Anceau, istoric, Universitatea Sorbona, Paris, Cristian Amza, regizor. Au participat: Christiane Gertrud Cosmatu, Subsecretar de Stat, Departamentul pentru Relaţii Interetnice, dr. Klaus Fabritius, Preşedintele FDGR – Regiunea Extracarpatică.

Coordonatorul evenimentului: Aurora Fabritius.

– Pentru vizionare accesaţi: https://www.youtube.com/watch?v=_Kx8fdhRGuU

3. Prezentarea volumului ATHENE PALACE (R.G. WALDECK) IOANA IERONIM, DR. ERNEST H. LATHAM JR, DAGMAR DUSIL, DR. HANNELORE NEVES

În cadrul evenimentelor dedicate istoriei culturii româneşti, „Friedrich Schiller” şi Primăria Municipiului Bucureşti au organizat în 16 octombrie 2018, prezentarea volumului Athenee Palace al jurnalistei americane de origine germană R.G. Waldeck, publicat, cu un succes răsunător, în Statele Unite şi Anglia la începutul anului 1942 şi recent editat pentru prima oară în limba germană (Pop Verlag, 2018) – traducerea din originalul englez de Dagmar Dusil şi Gerlinde Roth, cu o postfaţă de istoricul şi diplomatul american Ernest H.Latham, Jr.

Volumul a fost redescoperit/relansat în anii 1990 în mai multe ediţii în limba engleză, cu un substanţial studiu introductiv, de Ernest H.Latham, Jr. Au urmat traduceri în Franţa şi Olanda, iar în România, Humanitas a produs două ediţii (2000 şi 2006).

Au prezentat:

Ioana Ieronim, poet şi traducător

Dr. Ernest H. Latham JR, istoric şi diplomat american
Dagmar Dusil, scriitoare, traducătoarea versiunii germane a volumului Athenee Palace
Dr. Hannelore Neves, Austria, traducător, referent literar

Pentru vizionare accesaţi: https://www.youtube.com/watch?v=JLTsIOrA9yU

4. Conferinţa dezbatere „De la agonie la extaz; evenimentele anului 1918 în aprecierea contemporanilor”

În cadrul evenimentelor dedicate celebrării Centenarului Marii Uniri, istoriei culturii româneşti Primăria Municipiului Bucureşti şi Casa de Cultură „Friedrich Schiller” a organizat în 18 decembrie 2018 conferinţa dezbatere „De la agonie la extaz; evenimentele anului 1918 in aprecierea contemporanilor”.

„Unirea românească nu este legată de anumite momente, ci este zbaterea sufletească necontenită a unui întreg popor, creat unitar pentru a trăi şi pentru a rămânea în aceeaşi unitate neîntreruptă, este în mare parte şi întruparea unei epoci de renaştere naţională.” (Nicolae IORGA, 1938)

Au prezentat:

Dr. Liviu Ţăranu, consilier superior C.N.S.A.S.
Dr. Florian Banu, cercetător C.N.S.A.S.

Coordonatorul evenimentului: Aurora Fabritius.

Pentru vizionare accesaţi: https://www.youtube.com/watch?v=qe4LvSTuJnk

5. Conferinţa dezbatere ALEXANDER TIETZ ŞI LUMEA SA: BANATUL MONTAN, ERWIN JOSEF ŢIGLA

În cadrul ciclului de conferinţe dezbatere dedicate personalităţilor culturii etnicilor germani din Romania, Casa de Cultură „Friedrich Schiller” şI Primăria Municipiului Bucureşti au organizat în 5 iunie 2018 evocarea celei mai proeminente personalităţi a culturii reşiţene, Alexander Tietz, scriitor, etnograf, ziarist şi editor.

Cu acest prilej a fost prezentată prelegerea „Alexander Tietz şi lumea sa: Banatul Montan”, susţinută de Erwin Josef Ţigla, cu prilejul aniversării a 120 de ani de la naştere şi comemorării a 40 de ani de la trecerea în eternitate a etnografului, scriitorului şi pedagogului reşiţean Alexander Tietz (9 ianuarie 1898 -10 iunie 1978). A avut loc şi vernisarea expoziţiei documentare de fotografie „Alexander Tietz şi lumea sa”.

Evenimentul a fost organizat în colaborare cu Forumul Democratic al Germanilor din Judeţul Caraş-Severin, F.D.G.R. – Regiunea Extracarpatică şi F.D.G.R. Bucureşti.
A prezentat: Erwin Josef ŢIGLA,

Au participat:
Christiane Gertrud Cosmatu, Subsecretar de Stat, Departamentul pentru Relaţii Interetnice, Guvernului României
Dr. Klaus Fabritius, Preşedintele Forumului Democrat al Germanilor din România – Regiunea Extracarpatică
Coordonatorul proiectului: Aurora Fabritius
Pentru vizionare accesaţi: https://www.youtube.com/watch?v=t094Q4Brqeg

Bucureşti – 020932, Str. Batiştei 15, sector 2
Telefon:021 319 26 88
Fax: 021 319 26 87
www.casaschiller.ro