25 ianuarie 2022

MApN a încheiat recepţia lucrărilor la Monumentul Eroilor „Crucea Caraiman”

Distribuie pe rețelele tale sociale:

Ministerul Apărării Naţionale a finalizat în luna noiembrie, potrivit angajamentelor contractuale, dar şi angajamentului luat public, activitatea de recepţie la terminarea lucrărilor în cadrul proiectului de restaurare, reabilitare şi conservare a ,,Crucii comemorative a eroilor români din Primul Război Mondial”, proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 5, Prioritatea de investiţii 5.1 – Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural.

Reamintim faptul că, în cadrul proiectului, activitatea administrativă s-a desfăşurat pe parcursul a doi ani, 2016-2018, interval în care s-au efectuat procedurile legale privind transferul Crucii Caraiman din patrimoniul Oraşului Buşteni în patrimoniul Ministerului Apărării Naţionale, întocmirea documentaţiilor tehnice, întocmirea şi depunerea cererii pentru finanţarea proiectului prin fonduri europene nerambursabile, semnarea Contractului de finanţare, atribuirea prin licitaţie a contractului de lucrări şi obţinerea avizelor legale pentru fiecare etapă.

Lucrările propriu-zise s-au derulat în perioada 2018-2020, pe o durată de 11 luni, preponderent în perioada caldă, astfel: o lună în anul 2018, 5 luni în anul 2019 (iulie-noiembrie) şi 5 luni în anul 2020 (iulie-noiembrie).

Având în vedere condiţiile meteorologice specifice amplasamentului monumentului situat la 2.291 m altitudine, anul 2021 a fost rezervat analizării comportamentului lucrărilor de restaurare şi remedierii deficienţelor apărute pe timpul iernii, precum şi pentru soluţionarea unor observaţii tehnice formulate de Comisia de recepţie.

Potrivit Contractului de finanţare încheiat între MApN şi ADR Sud-Muntenia, perioada de monitorizare este de 5 ani de la finalizarea proiectului, perioadă în care urmează a se desfăşura activităţi cultural-istorice, în acord cu obiectivul general al proiectului de promovare a istoriei şi identităţii naţionale, precum şi cu obiectivele specifice, respectiv creşterea numărului de vizitatori la monument cu minimum 6%, în primul an după finalizarea lucrărilor.

Expoziţia amenajată în soclul monumentului va putea fi vizitată în perioada iunie-octombrie a fiecărui an.

De asemenea, monumentul şi expoziţia pot fi vizitate virtual accesând următorul link: http://3dvirtual.ro/turvirtual/Caraiman/turvirtual.html.

Valoarea proiectului este de 19.159.031,29 lei, dintre care 15.946.043,78 lei reprezintă finanţare din fonduri europene, iar 3.212.987,51 este valoarea cofinanţării proprii pentru cheltuieli eligibile şi neeligibile.

Proiectul a fost implementat de Secretariatul general al Ministerului Apărării Naţionale, cu sprijinul Direcţiei domenii şi infrastructuri.

Detalii suplimentare cu privire la derularea întregului proces de reabilitare şi restaurare a monumentului pot fi obţinute de pe pagina de internet http: //reabilitare-crucea-caraiman.ro/.