24 mai 2022

Maramureşenii din 12 comune sunt aşteptaţi din 5 iulie la caravana de depistare activă a tuberculozei

Distribuie pe rețelele tale sociale:

Maramureşenii din 12 comune sunt aşteptaţi din 5 iulie la caravana de depistare activă a tuberculozei – Screening TB pusă la dispoziţie prin cel mai amplu proiect de acest fel derulat cu foduri europene de Institutul de Pneumoftiziologie „Marius Nasta” din Bucureşti.

Sunt vizate comunele: Câmpulung la Tisa, Bocicoiu Mare, Ruscova, Poienile de sub Munte, Moisei, Săcel, Bogdan Vodă, Călineşti, Deseşti, Copalnic- Mănăştur, Coroieni, Mireşu Mare- comunităţi rurale unde în ultimii ani au fost înregistrate cele mai multe cazuri de tuberculoză din judeţul Maramureş şi de unde accesul la serviciile medicale urbane este dificil.

Judeţul Maramureş a înregistrat o incidenţă de 54 de cazuri noi de TB la mia de locuitori, la nivelul anului 2019.

Datele statistice aferente anului pandemic 2020 arată o scădere falsă a incidenţei anul trecut, la 38 de cazuri noi la mia de locuitori, ceea ce confirmă faptul ca accesul la serviciile medicale a fost mai complicat şi mai deficitar în ultime 16 luni.

Caravana Screening TB asigură accesul facil, aproape de casă, la consultaţiile medicale puse la dispoziţie de cabinetul mobil dotat cu aparatură de radiologie şi diagnostic molecular rapid – cea mai avansată metodă de identificare a infecţiei cu bacilul tuberculozei – şi un program de inteligenţă artificială care ajută la depistarea tuberculozei şi a altor 14 patologii pulmonare. Serviciile medicale ale caravanei sunt asigurate de personal medical specializat.

Caravana Screening TB face parte din cel mai mare proiect de depistare activă a tuberculozei derulat de România în ultimii 30 de ani – proiectul POCU/4.9/225/117426 – „Organizarea de programe de depistare precoce (screening), diagnostic şi tratament precoce al tuberculozei, inclusiv al tuberculozei latente”; proiect finanţat din fonduri europene şi implementat la nivel naţional de către Institutul de Pneumoftiziologie „Marius Nasta” – Bucureşti cu sprijinul Ministerului Sănătăţii.

„Tuberculoza este o boală gravă, contagioasă, cu transmitere aeriană, iar experienţa medicală arată că în spatele fiecărui caz de tuberculoză activă depistat se mai află încă 10 cazuri nediagnosticate. Rolul caravanei este acela de a ajuta populaţia aflată la risc să aibă acces la serviciile medicale necesare astfel încât depistarea şi tratamentul tuberculozei să poată începe cât mai devreme.

Tuberculoza se vindecă, dar e nevoie ca să fie diagnosticată la timp şi pacientul să beneficieze de tratament complet. Implicarea medicilor de familie, a asistenţilor medicali comunitari, sprijinul autorităţilor locale şi judeţene sunt esenţiale pentru că numai împreună putem combate răspândirea tuberculozei” – declară medicul Beatrice Mahler, managerul Institutului de Pneumoftiziologie „Marius Nasta” din Bucureşti.

Accesul gratuit la acest serviciu medical asigurat direct în comunitate este o oportunitate majoră pentru localnicii celor 12 comune maramureşene. Având în vedere că pandemia a diminuat drastic accesul pacienţilor cu alte suferinţe în afara i nfecţiei cu SARS-COV-2 în spitale sau în alte cabinete medicale, iar diagnosticarea şi tratamentul au devenit mult mai dificile de la declanşarea stării de urgenţă, prezenţa caravanei Screening TB se dovedeşte o necesitate în aceste comunităţi. Mobilizarea populaţiei pentru participarea la screeningul tuberculozei se realizează cu ajutorul autorităţilor locale, a reţelei de asistenţă medicală comunitară, prin implicarea echipelor comunitare integrate (asistenţi medicali comunitari, mediatori sanitari, asistenţi sociali) şi a medicilor de familie, proiectul beneficiind de suportul Direcţiei de Sănătate Publică Maramureş, al Prefecturii judeţului Maramureş precum şi al reprezentaţilor locali ai Programului Naţional de Prevenire, Supraveghere şi Control al Tuberculozei – PNPSCT.

Mai multe informaţii despre ce este tuberculoza şi proiectul screening TB găsiţi şi pe site-ul www.screeningtb.ro. În judeţul Maramureş, activităţile de informare şi suport în comunităţi sunt realizate de Fundaţia Romanian Angel Appeal – RAA, partener al Institutului de Pneumoftiziologie „Marius Nasta” în acest proiect.

Pacienţii diagnosticaţi ulterior cu tuberculoză vor beneficia de serviciile de consiliere şi sprijin asigurate de partenerii de la Federaţia UNOPA. Astfel, persoanele care vor primi bilet de trimitere către medicul specialist din partea echipei de la caravana vor fi ajutate în vederea finalizării procesului de diagnosticare şi pentru asigurarea serviciilor medicale în privinţa tratamentului tuberculozei.

În paralel, Asociaţia pentru Sprijinirea Pacienţilor cu Tuberculoză Multidrog Rezistentă – ASPTMR va asigura servicii de suport telefonic pentru pacienţii diagnosticaţi cu tuberculoză ce au situaţii sociale dificile, astfel încât aceştia să poată urma tratamentul până la vindecare.

Proiectul POCU/4.9/225/117426 „Organizarea de programe de depistare precoce (screening), diagnostic şi tratament precoce al tuberculozei, inclusiv al tuberculozei latente” , cu implementare la nivel naţional, are o perioadă de derulare de cinci ani, 2018 – 2023, fiind axat pe prevenirea, screeningul şi diagnosticul tuberculozei , inclusiv al tuberculozei latente, într-un grup ţintă de 75.010 persoane la nivel naţional, selectate din grupuri vulnerabile: persoane din comunităţi rurale, persoane fără adăpost, persoane care suferă de dependenţă de alcool, droguri sau alte substanţe toxice, respectiv persoane private de libertate sau aflate sub control judiciar.

Proiectul „Organizarea de programe de depistare precoce (screening), diagnostic şi tratament precoce al tuberculozei, inclusiv al tuberculozei latente” – cod SMIS 2014+: 117426 este cofinanţat din Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020.

Valoarea totală a finanţării nerambursabile este de 68.369.935,23 lei (aproximativ 14,4 milioane de euro).

Proiectul este implementat de către Institutul de Pneumoftiziologie „Marius Nasta”, în parteneriat cu:

– Asociaţia Română Anti-SIDA (ARAS)
– Uniunea Naţională a Organizaţiilor Persoanelor Afectate de HIV/SIDA (UNOPA)
– Fundaţia Centrul pentru Politici şi Servicii de Sănătate (CPSS)
– Asociaţia SamuSocial din România
– Asociaţia pentru Sprijinirea Pacienţilor cu Tuberculoză Multidrog Rezistentă (ASPTMR)
– Fundaţia Romanian Angel Appeal- Apelul Îngerului Român (RAA)

Acest proiect este parte integrantă din Strategia Naţională de Control al Tuberculozei. Institutul de Pneumoftiziologie „Marius Nasta” Bucureşti este cea mai prestigioasă instituţie medicală din România, cu tradiţie în depistarea şi tratarea bolilor pulmonare şi în implementarea strategiei naţionale de supraveghere şi control al tuberculozei.

Proiectul POCU/4.9/225/117426 „Organizarea de programe de depistare precoce (screening), diagnostic şi tratament precoce al tuberculozei, inclusiv al tuberculozei latente”, din care face parte şi activitatea de screening TB prin intermediul caravanelor mobile este implementat la nivel naţional de Institutul de Pneumoftiziologie Marius Nasta în calitate de Beneficiar, alături de Ministerul Sănătăţii şi în parteneriat cu: Fundaţia Romanian Angel Appeal (RAA); Asociaţia Română Anti-SIDA (ARAS), Uniunea Naţională a Organizaţiilor Persoanelor Afectate HIV/SIDA (UNOPA), Fundaţia Centrul pentru Politici şi Servicii de Sănătate (CPSS), Asociaţia SamuSocial din România, Asociaţia pentru Sprijinirea Pacienţilor cu Tuberculoză Multidrog Rezistentă (ASPTMR).

Fundaţia Romanian Angel Appeal dezvoltă de 30 ani proiecte cu scopul de a contribui la îmbunătăţirea vieţii persoanelor afectate de boli cronice şi aflate la risc de excludere socială, în colaborare cu autorităţi publice, organizaţii neguvernamentale şi instituţii medicale. Federaţia Uniunea Naţională a Organizaţiilor Persoanelor afectate HIV/SIDA – UNOPA are o experienţă de peste 17 ani în impleme ntarea de proiecte adresate populaţiei vulnerabile, pacienţi cu HIV/SIDA şi tuberculoză. Asociaţia pentru Sprijinirea Pacienţilor cu Tuberculoză Multidrog Rezistentă – ASPTMR – are experienţă îndelungată în furnizarea de servicii de sprijin socio-medical pentru pacienţii cu tuberculoză.

Paula Rusu, coordonator comunicare Screening TB