Publicat: 24 Decembrie, 2013 - 13:25

Organele de presă comentează pe larg în aceste zile ultima hotărâre de Guvern de a acorda Marii Loji Naţionale din România un teren, care, conform diferitelor estimări apărute, ar avea o valoare pe piaţa imobiliară de peste 1.200.000 EUR, valoarea de inventar oficială, fiind mult subevaluată.

"Realitatea obiectivă trebuie cunoscută de publicul larg al ţării noastre:
În România activează peste 10 Obedienţe masonice, una dintre acestea fiind şi Marea Lojă Naţională din România, înfiinţată în 1993 sub patronajul Marelui Orient al Italiei şi la iniţiativa unor cercuri masonice americane. Această Obedienţă a obţinut în 2004 statutul de “interes public”, conducătorul ei de la acea vreme, dl. Eugen Chirovici, fiind ministru în guvernul lui Adrian Năstase.
Ca în orice organizaţie, criteriile de calitate pot să nu aibă nicio legătură cu cele de cantitate, iar nicio Obedienţă masonică nu poate pretinde că este superioară altora.
Cu această ocazie, trebuie explicat publicului larg acest « basm » vehiculat şi întreţinut de cei care au interes, al aşa-zisei « regularităţi masonice ».
După 700 de ani de activitate operativă, francmasonii (zidari liberi, în limba franceză), ziditori de lăcaşuri închinate lui Dumnezeu, îşi încetează măreaţa lor operă şi Masoneria operativă devine treptat, începând cu secolul al XVIII-lea, speculativă, lojile (atelierele) fiind formate din oameni “liberi şi de bune moravuri” cu credinţă în Dumnezeu (indiferent de ce religie, dar cu obligaţia de a venera un Dumnezeu Unic) care se reunesc cu scopul de a se ameliora şi a lucra în folosul societăţii şi ţării din care fac parte. Astfel, oameni printre cei mai umili, ca şi printre cei mai străluciţi, şefi de state, regi şi împăraţi, politicieni, oameni de cultură, savanţi, etc, au făcut, fac şi vor face parte din această societate de elită, în lumea întreagă.
În 1877, Marele Orient al Franţei, una dintre cele mai importante Obedienţe masonice, punct de referinţă al Masoneriei în secolul al XIX-lea, înlătură din Constituţia Ordinului obligaţia credinţei în Marele Arhitect al Universului, Creatorul Divin al văzutului şi nevăzutului, Domnul Dumnezeu (sintagma “Marele Arhitect al Universului” reprezintă denumirea God, Yahve sau Allah, Dumnezeu Unic, dar cu diferite denumiri).
Începând cu acest moment, o sciziune se produce în Masoneria mondială, între Obedienţele masonice în frunte cu Marea Lojă Unită a Angliei, care, anul următor – 1878 – rupe relaţiile cu Marele Orient al Franţei şi continuă să-şi aroge şi astăzi dreptul de a fi o “Lojă Mamă”!!! mondială, care singură împarte şi distribuie recunoaşterile şi celălalt curent masonic ateist sau agnostic.
Criteriul de regularitate devine unic:
Sunt regulare lojile care recunosc Creatorul Divin, Marele Arhitect al Universului, deci sunt religioase
Şi nu sunt regulare cele care sunt ateiste sau agnostice. De-a lungul anilor, al treilea curent se schiţează, Loji regulare, tradiţionaliste, cu obligaţia credinţei în Dumnezeu, dar care având raporturi de fraternitate şi recunoaştere cu curentul reprezentat de Marele Orient, nu mai sunt recunoscute de Marea Lojă Unită a Angliei.
În ceea ce priveşte al doilea concept, de recunoaştere, aceasta înseamnă că o Obedienţă poate lua contact cu altă Obedienţă în lume, începând un schimb de corespondenţă, poate semna tratate de prietenie şi recunoaştere cu “n” Obedienţe în lume. Faptul de a avea tratate cu 10, 20 sau 50 de Obedienţe, însă nu este niciun fel de chezăşie a calităţii acţiunii şi a membrilor care compun Obedienţa respectivă.
În prezent, cele trei curente mari care se evidenţiază printre cele aproximativ 10 milioane de masoni din lume sunt:
Curentul anglo-saxon, condus de U.G.L.E. (United Grand Lodge of England – Marea Lojă Unită a Angliei), care pretinde la trei secole după 1717 (anul înfiinţării sale, atunci numindu-se Marea Lojă a Londrei, devenită Mare Lojă Unită numai în 1808) că este singura Lojă-Mamă a Lumii (pentru informaţie, Marea Lojă a Parisului – 1725, prima lojă italiană la Napoli – 1728, prima lojă românească! – 1732 – Constantin Vodă Mavrocordat). Prin faptul că Marea Lojă Unită a Angliei recunoaşte o singură lojă într-o ţară, acest curent devine minoritar, iar Masoneria americană, care este cea mai importantă – circa 3 milioane de membrii – are libertate totală în ceea ce priveşte primele 3 grade, de a încheia tratate de recunoaştere cu toate Obedienţele din lume. Trebuie ştiut că în Statele Unite, în fiecare din cele 50 de state, este cel puţin o lojă, că în Franţa există peste 40 de loji, însumând 160.000 de membrii plus tot atâţia în adormire şi nicio Obedienţă din această ţară nu mai este recunoscută de Marea Lojă Unită a Angliei!! În Italia există în jur de 140 de Obedienţe, însumând circa 40.000 de membrii şi numai o mică Obedienţă este recunoscută de Anglia, în Brazilia, stat federal, sunt zeci de Obedienţe, în Anglia însăşi sunt încă 9 Obedienţe, mixte, feminine sau masculine (Marea Lojă Unită a Angliei nu recunoaşte capacitatea femeilor de a intra în Masonerie – mai poate fi acest lucru posibil în secolul XXI?)
De cealaltă parte, curentul agnostic regrupat în jurul Marelui Orient al Franţei, este reprezentat în lumea întreagă cu loji masculine, mixte sau feminine.
Între acestea, curentul tradiţionalist, care este cel mai important, fiind constituit din Obedienţele masculine, mixte sau feminine care impun membrilor lor credinţa într-un Dumnezeu Unic, indiferent de religia lor, Creatorul nostru. Aceste Obedienţe sunt deschise lumii contemporane, se implică în viaţa societăţii, iar membrii lor militează pentru idealurile de toleranţă, solidaritate şi îmbunătăţire a condiţiei umane.

Marea Lojă Naţională Română “1880”, urmaşa Marii Loji Naţionale Române, fondată de căpitanul Constantin Moroiu în 1880, şi a Marii Loji Naţionale Române reorganizată în exil, în 1948, pe lângă Marea Lojă a Franţei (Grande Loge de France) şi revenită în ţară în 1993, este continuatoarea acestei tradiţii masonice româneşti şi face parte din curentul tradiţionalist regular, cu obligaţia credinţei într-un Dumnezeu Unic.
În 1995, Marea Lojă Naţională Română, care, în perioada exilului, a fost sub conducerea Suveranului Mare Comandor Mare Maestru Marcel Schapira, una dintre cele mai strălucite figuri ale Masoneriei române, care timp de 45 de ani a purtat pe toate meridianele lumii culorile Masoneriei româneşti, îşi schimbă denumirea între 1995-2010 în Marea Lojă Naţională Unită din România. La Conventul din 2010, M.L.N.U.R. revine la vechea titulatură istorică, sub patronajul iubitului Frate Marcel Schapira, care trece la Orientul Etern în 2011.
În luna iunie 2013, la Bucureşti, sub impulsul Marii Loji Naţionale Române “1880”, s-a semnat Actul de creare al Uniunii Mondiale Masonice Tradiţionale, care regrupează în prezent peste 30 de Obedienţe, fidele tradiţiei, credinţei în Dumnezeu, deschise tuturor oamenilor de bună credinţă, bărbaţi şi femei, aflaţi în serviciul patriei lor.
Trecând peste orice divergenţe care s-ar putea naşte, rolul masonilor din lumea întreagă şi din ţara noastră este de a se uni pentru a munci neostenit în beneficiul societăţii şi al ţării în care trăiesc" - Marea Lojă Naţională Română “1880” (M.L.N.R. “1880”).