28 mai 2022

Maricel Popa: Iaşul şi regiunea Nord-Est au fost abandonate de userişti prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă!

Distribuie pe rețelele tale sociale:

Recentul Plan Naţional de Redresare şi Rezilienţă aprobat, într-un final, de Comisia Europeană este un document întocmit pe brânci care nu rezolvă marile probleme ale României. Suma totală de 30 miliarde de euro va fi alocată pe criterii partinice şi nicidecum pe nevoile reale ale românilor.

Deşi PNRR este un mecanism vital pentru repornirea economică a ţării, coaliţia de dreapta, dar mai ales USR, în acest caz, a făcut, din nou, dovada incompetenţei şi a superficialităţii în modul în care a arătat că guvernează România. Fostul ministru al investiţiilor şi proiectelor europene, useristul Cristian Ghinea a întocmit un document care nu este nici echilibrat, nici coerent şi nici nu răspunde în mod unitar nevoilor locuitorilor din toate regiunile geografice ale ţării.

Cel mai elocvent exemplu este chiar cu zona din care eu provin. Din păcate, aproape tot timpul regiunea nord-est a fost uitată când la putere a fost un guvern de dreapta, fiind favorizate alte zone ale ţării. Banii europeni alocaţi nu vor fi ai guvernului de dreapta ci ai românilor. Şi toţi trebuie să beneficieze în egală măsură de aceste resurse. Suntem încă departe de a recupera decalajul de dezvoltare faţă de media europeană. Şi nici perspectiva unei descentralizări a administraţiei nu avantajează zona de nord-est.

Îmi pare foarte rău că cei care acum administrează Iaşul nu au înţeles cât de important era acest PNRR. Nu este posibil ca judeţul Cluj să primească de 10 ori mai multe fonduri decât Iaşul. Nu este posibil ca Bihorul, Timişul, Aradul să aibă de aproape de 3 ori mai mulţi bani decât Iaşul. Ca populaţie, capitala Moldovei este cel mai mare judeţ din ţară. Însă în ceea ce priveşte resursele financiare nu suntem nici măcar în primele 10. Să le fie ruşine celor care au avut putere de decizie şi influenţă şi au permis acest lucru!

Conform datelor de la Institutul Naţional de Statistică regiunea nord-est prezintă cea mai mare rată a riscului de sărăcie sau excluziune socială (AROPE). Aceasta este de 3.5 ori mai mare decât în regiunea Bucureşti – Ilfov (47.1 faţă de 14), în condiţiile în care numărul de locuitori este asemănător. A ţinut cont cineva de aceste disparităţi când a fost întocmit PNRR-ul? A ţinut cineva cont de decalajele dintre mediul urban şi cel rural? Ştie cineva că în regiunea nord-est este cel mai mic grad de racordare la sistemul public de alimentare cu apă (50% faţă de media naţională de 70%), precum şi unul dintre cele mai mici procente în ceea ce priveşte conectarea la reţelele de canalizare şi a staţiilor de epurare a apelor uzate (37,7% faţă de media naţională de 53%). Amintesc aici şi lipsa de dezvoltare a infrastructurii rutiere, mai ales lipsa unei autostrăzi care să conecteze întreaga regiune cu restul ţării. Doar pe aceste considerente Guvernul de dreapta trebuia să aibă ca prioritate zona Moldovei, unde judeţul Iaşi reprezintă aproape jumătate din populaţie.

Ceea ce se vehiculează că va reveni Iaşului prin PNRR este mult prea puţin faţă de nevoile locuitorilor. De fapt, la acest moment nu avem nimic concret, doar presupuneri şi promisiuni ale unor politicieni locali deja compromişi.

În mod normal orientarea investiţiilor trebuia să fie realizată având în mod real ca obiective asigurarea coeziunii sociale, economice şi regionale, într-o abordare echilibrată astfel încât investiţiile finanţate să asigure premisele pentru creştere sustenabilă şi totodată să contribuie la reducerea inegalităţilor şi a disparităţilor pentru regiunile geografice ale ţării.

Să sperăm că majoritatea obiectivelor care vizează Iaşul şi regiunea Moldovei vor primi finanţare prin PNRR astfel încât această regiune să nu rămână, din nou, în coada clasamentului în ceea ce priveşte dezvoltarea şi modernizarea.
Comunicat de presă – PSD Iaşi