27 septembrie 2022

Masă rotundă la nivel înalt dedicată promovării jurisdicţiei Curţii Internaţionale de Justiţie

Distribuie pe rețelele tale sociale:

Ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu a găzduit, joi, 24 iunie 2021, o masă rotundă la nivel înalt dedicată promovării jurisdicţiei Curţii Internaţionale de Justiţie (CIJ), desfăşurată în format virtual.

În deschiderea evenimentului au fost transmise intervenţiile ministrului afacerilor externe al Regatului Norvegiei, Ine Marie Eriksen Soreide, şi Subsecretarului General al ONU pentru afaceri juridice, Miguel de Serpa Soares. De asemenea, la eveniment au luat parte Grefierul Curţii Internaţionale de Justiţie, Philippe Gautier, experţi de prestigiu în domeniul dreptului internaţional, printre care Sir Michael Wood, membru în Comisia de Drept Internaţional (CDI), şi Alain Pellet, profesor de drept internaţional la Universitatea Paris Quest Nanterre La Defense şi fost membru şi preşedinte al CDI, ambasadori şi membri ai comunităţii diplomatice de la Haga şi New York, în format virtual.

În intervenţia sa, ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu a arătat că iniţiativa organizării acestui eveniment s-a conturat în cadrul discuţiilor, purtate la Haga, cu Preşedintele de atunci al Curţii Internationale de Justiţie, Abdulqawi Ahmed Yusuf, şi cu Grefierul CIJ, Philippe Gautier, în contextul vizitei oficiale pe care a efectuat-o în Olanda, la 9 noiembrie 2020 (https://www.mae.ro/node/54131). Ministrul Bogdan Aurescu a precizat că acest demers corespunde poziţiei constante a ţării noastre de susţinere a valorificării instrumentelor de drept în sprijinul păcii internaţionale şi de recunoaştere a rolului Curţii ca promotor şi garant al supremaţiei dreptului în relaţiile internaţionale şi de consolidare a statului de drept la nivel internaţional (International Rule of Law).

În cadrul reuniunii, ministrul român a subliniat că evenimentul găzduit de MAE român are ca scop crearea cadrului necesar pentru lansarea unei campanii la scară globală pentru a încuraja statele să accepte şi să recurgă la jurisdicţia CIJ. În acest scop, ministrul Bogdan Aurescu a evidenţiat că, în perioada imediat următoare, România are în vedere iniţierea, în cadrul unui grup reprezentativ de state susţinătoare, a discuţiilor pe marginea unei declaraţii comune de încurajare a recurgerii la jurisdicţia CIJ pentru soluţionarea diferendelor între state, ce va fi deschisă, ulterior, spre andosare tuturor statelor interesate.

Ministrul român a subliniat în intervenţia sa: ,,Ca profesor de drept internaţional şi membru al Comisiei de Drept Internaţional a ONU, ca diplomat de carieră şi fost Agent al României în faţa Curţii Internaţionale de Justiţie, precum şi ca ministru al afacerilor externe al României, este firesc pentru mine să acord o mare importanţă soluţionării paşnice a diferendelor, atât din perspectiva teoretică, cât şi din cea practică. Respectarea dreptului internaţional se află în centrul demersurilor de politică externă a României, împreună cu promovarea statului de drept la nivel internaţional. Acest principiu ar trebui să facă parte integrantă din politica externă a fiecărui stat din lume, iar o modalitate concretă de a realiza acest lucru este întărirea CIJ”.

„Numărul tot mai mare de dosare aflate pe rolul Curţii, inclusiv unele de mare complexitate, precum şi referirile la jurisdicţia CIJ în numeroase convenţii reflectă încrederea statelor în activitatea judiciară de înaltă calitate a acesteia. Multe cazuri vizează probleme de interes nu numai pentru părţile direct implicate, ci şi pentru comunitatea internaţională în ansamblu. Astfel, influenţa Curţii în relaţiile internaţionale este resimţită din ce în ce mai larg, în timp ce hotărârile sale sunt percepute ca fiind imparţiale, pe deplin construite în temeiul dreptului internaţional şi contribuind la dezvoltarea acestuia”, a mai arătat şeful diplomaţiei române.

În context, ministrul Bogdan Aurescu a subliniat că aprecierea României pentru profesionalismul şi imparţialitatea Curţii a fost consolidată în contextul unei experienţe îndelungate de relaţionare cu CIJ, cel mai elocvent exemplu fiind soluţionarea de către Curte, prin hotărârea pronunţată la 3 februarie 2009, a delimitării spaţiilor maritime ale României şi Ucrainei în Marea Neagră, în cadrul procesului în care a avut rolul de Agent al României la CIJ. Totodată, a subliniat că, pe durata primului său mandat de ministru al afacerilor externe, România a transmis Secretarului General al ONU, la 23 iunie 2015, Declaraţia privind acceptarea jurisdicţiei obligatorii a CIJ, alăturându-se unui număr important de state (în prezent, 74) care au recunoscut jurisdicţia Curţii printr-o astfel de modalitate.

Discuţiile din cadrul evenimentului au fost axate pe contribuţia Curţii la soluţionarea paşnică a diferendelor internaţionale şi pe importanţa încurajării statelor de a recurge la jurisdicţia instanţei internaţionale, în conformitate cu prevederile relevante ale Statului CIJ, în scopul soluţionării oricăror diferende survenite în relaţiile dintre ele. În acest sens, un accent deosebit a fost pus pe beneficiile acceptării unilaterale de către state a jurisdicţiei obligatorii a Curţii şi a includerii de clauze compromisorii în tratatele internaţionale, vizând supunerea diferendelor dintre ele soluţionării CIJ.

Participanţii la reuniune au salutat iniţiativa ministrului român de externe Bogdan Aurescu de lansare a campaniei de promovare a acceptării de către tot mai multe state a jurisdicţiei CIJ, iniţiativa fiind deja sprijinită de Japonia, Elveţia, Olanda, Liechtenstein, Norvegia, Spania, Noua Zeelandă, Mexic, ca state care au aderat deja la grupul de iniţiativă, în timp ce alte state ca Polonia, Costa Rica şi Botswana au exprimat sprijin pentru proiect.

Intervenţia ministrului afacerilor externe este disponibilă, în format video aici: https://www.youtube.com/watch?v=iuQVZ5G14o8&t=3s