Publicat: 9 Noiembrie, 2016 - 12:40
Share

Declarație Cosmin Vladimirescu, General Manager, România, Mastercard: Salutăm promulgarea legii cash-back, aceasta având potențialul de a contribui semnificativ în direcția fiscalizării, a transparentizării fluxurilor de plată și a combaterii evaziunii. Mastercard a susținut inițiativa încă din faza primelor discuții pe marginea proiectului de lege. Inițiativa este una deosebit de importantă, fiind un pas considerabil în direcția creșterii progresive a gradului de acceptare și utilizare a mijloacelor electronice de plată. Introducerea obligativității acceptării plăților electronice are un potențial fantastic la nivel de incluziune financiară a populației din mediul rural. Este firesc ca opțiunea acordării avansului în numerar să rămână la latitudinea comerciantului și, în acest sens, suntem convinși că odată ce sistemul va fi implementat, competitivitatea va stimula comercianții să deburseze numerar la solicitarea consumatorilor. 
Așteptăm dezvoltarea normelor de aplicare a legii și dorim să ne reafirmăm disponibilitatea de a rămâne implicați în etapele următoare, Mastercard având expertiza tehnică de a contribui în etapa de implementare, astfel încât acest proiect să fie viabil, funcțional și benefic pentru toate părțile implicate. În aceasta privință, luăm în considerare derogarea costurilor dezvoltării infrastructurii de POS-uri și avem o viziune strategică în ceea ce privește incluziunea financiară a comunităților nebancarizate, îndeosebi pentru mediul rural.