Publicat: 29 Iunie, 2017 - 11:05

Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Iaşi este structura teritorială, subordonată Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră, cu competenţă în zona de 30 kilometri de la frontieră de stat a României spre interior, pe raza judeţelor Botoşani, Iaşi, Vaslui şi Galaţi şi în zona de 10 kilometri de o parte şi de alta a malului Dunării pe raza judeţelor Galaţi şi Brăila, având misiunea de a asigura:

    supravegherea şi controlul trecerii frontierei de stat dintre România şi Republica Moldova pe o lungime de 680,665 kilometri şi a frontierei de stat dintre România şi Republica Ucraina pe o lungime de 72,283 kilometri;
    supravegherea Dunării interioare deschise navigaţiei internaţionale în zona de competenţă a Sectoarelor Poliţiei de Frontieră Galaţi şi Brăila;
    respectarea prevederilor tratatelor, acordurilor, convenţiilor şi protocoalelor de frontieră încheiate cu Republica Moldova şi Ucraina şi a celor internaţionale la care România este parte, cu privire la frontiera de stat. 
Zona de competenţă cuprinde 752,948 km, din care 35,105 km pe uscat şi 717,843 km pe apă.
Ca structuri de execuţie, în cadrul inspectoratului, funcţionează 4 Servicii Teritoriale (Botoşani, Iaşi, Vaslui şi Galaţi) şi 16 Sectoare ale Poliţiei de Frontieră  (Dorohoi, Darabani, Rădăuţi Prut, Stânca, Româneşti, Bivolari, Iaşi, Ţuţora, Răducăneni, Huşi, Berezeni, Fălciu, Oancea, Folteşti, Galaţi, Brăila) cu 13 Puncte ale Poliţiei de Frontieră (Rădăuţi-Prut, Stânca, Sculeni, Iaşi-feroviar, Albiţa, Fălciu-feroviar, Oancea, Galaţi-rutier, Galaţi-feroviar, Galaţi-port, Galaţi-Zona Liberă, Brăila-Port, Zona Liberă Brăila).

Trafic înregistrat
    În perioada sezonului estival a anului 2016, valorile de trafic prin punctele de trecere ale frontierei aflate în zona de competenţă a I.T.P.F. Iaşi au înregistrat aproximativ 2.800.000 de treceri persoane și 836.000 mijloace de transport.

Măsuri de fluidizare a traficului prin punctele de trecere a frontierei de est pe perioada sezonului estival

Având în vedere că a început sezonul estival, din experiența anilor anteriori, în punctele de trecere a frontierei se estimează creșteri ale traficului de persoane și mijloace de transport. Aceste valori de trafic sunt determinte de numărul mare de cetăţeni din Republica Moldova care îşi petrec vacanţele în afara graniţelor ţării de origine, de cei care se întorc de la muncă din state ale Uniunii Europene sau sunt cursanţi ai unor instituţii de învăţământ din România şi se deplasează la domiciliu în vacanţă. În acelaşi timp creşterea valorilor de trafic, se datorează faptului că începând cu luna iunie a anului 2015 cetăţenii Uniunii Europene pot circula în Republica Moldova doar cu cartea de identitate.
În acest sens, conducerera Inspectoratului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Iaşi a dispus toate măsurile aflate în competenţa instituţiei pentru reducerea timpilor de aşteptare şi asigurarea unui control operativ.

Măsuri:
1.    pentru fluidizarea traficului, s-a suplimentat numărul polițiștilor de frontieră care îşi desfăşoară activitatea la controlul documentelor şi echipamentele folosite pentru verificarea documentelor; astfel, în această perioadă, aproximativ 1.050 polițiști de frontieră vor desfășura, zilnic, activități de supraveghere și control a frontierei de stat;
2.    subliniem faptul că este folosită la maxim infrastructura punctelor de trecere a frontierei, în limita configuraţiei acestora, în funcție de valorile de trafic, în fiecare punct de trecere a frontierei se vor crea fluxuri suplimentare de control, pe sensul de intrare sau ieșire din țară, după caz;
3.    pentru rezolvarea, în comun, a problemelor turiştilor, dar şi ale localnicilor au fost optimizate relaţiile de conlucrare şi colaborare cu celelalte structuri ale Ministerului Afacerilor Interne, cu autorităţile de frontieră ale statelor vecine, precum şi cu administraţia publică locală; 
4.    pentru rezolvarea situaţiilor deosebite şi fluidizarea fluxului la nivelul structurilor Poliţiei de Frontieră Române se menţin în stare de operativitate toate mijloacele de comunicaţii şi informatică, iar personalul din subordine este pregătit  să intervină rapid în zona de competenţă;
5.    se asigură supravegherea sporită a frontierei de stat, prin aplicarea măsurilor legale pentru prevenirea şi combaterea infracţionalităţii transfrontaliere. 
Reamintim că, începând cu data de 07.04.2017, atât Poliţia de Frontieră Română, cât și autoritățile de frontieră ale statelor vecine din Ungaria și Bulgaria, efectuează verificări sistematice la intrarea și ieșirea de pe teritoriul statelor membre UE, ca urmare a intrării în vigoare a Regulamentului 458/2017 de modificare a Codului Frontierelor Schengen. Aceste verificări sistematice constau în verificarea documentelor de călătorie și consultarea bazelor de date relevante cu privire la toate persoanele, inclusiv cele care beneficiază de dreptul la liberă circulație în temeiul dreptului UE.
În acelaşi timp, au fost dispuse măsurile necesare pentru o supraveghere sporită a frontierei de stat, respectiv prevenirea şi combaterea migraţiei ilegale şi a contrabandei cu bunuri de larg consum, în punctele de trecere a frontierei şi în zona de competenţă.
În acest sens, apelăm la înţelegerea celor care tranzitează frontiera în această perioadă şi precizăm că au fost dispuse toate măsurile aflate în competenţa instituţiei pentru reducerea timpilor de aşteptare şi că depunem toate eforturile în vederea asigurării unui echilibru între securitatea cetăţenilor şi fluenţa traficului de călători. 

Recomandări:

În condiţiile în care, conform estimărilor, cel mai tranzitat punct de trecere va fi Punctul de Trecere a Frontierei Albiţa, conducerea Inspectoratului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Iaşi recomandă, în continuare, participanţilor la trafic tranzitarea tuturor punctelor de frontieră existente la graniţă, astfel încât să se preîntâmpine apariţia suprasolicitărilor doar a unora dintre acestea, din cauza unui număr mare de călători, într-un timp foarte scurt.
Totodată reamintim participanților la traficul transfrontalier faptul că au la dispoziție aplicaţia Trafic On-line, dezvoltată de Poliţia de Frontieră Română, ce poate fi accesată pe pagina de internet  www.politiadefrontiera.ro, care prezintă informații despre toate punctele de frontieră. Mai mult, această aplicaţie on-line prezintă o medie a timpilor de aşteptare în punctele rutiere de trecere a frontierei pentru anumite intervale de timp. Timpii de aşteptare sunt actualizaţi în timp real, fapt ce ajută utilizatorul să-şi reconfigureze traseul către un punct de frontieră ce înregistrează valori de trafic scăzute.
De asemenea, pentru informații privind punctele de trecere a frontierei, despre călătoria în străinătate sau pentru sesizări privind diferite aspecte din sfera de competență a Poliției de Frontieră cetățenii pot suna la numărul de telefon 021.9590, care funcționează în regim permanent. 

Condiții de călătorie pentru cetățenii români minori: 

În perioada următoare, mulţi copii călătoresc în afara graniţelor ţării, fapt pentru care reamintim condiţiile privind călătoria cetăţenilor români minori în străinătate.  Legea 248/2005 actualizată prevede faptul ca aceştia pot ieşi din ţară în aceleaşi condiţii ca şi persoanele adulte, în baza unui document de călătorie valabil – paşaport sau carte de identitate (minorii peste 14 ani) - numai dacă sunt însoţiţi de o persoană fizică majoră şi cu acordul părinţilor.
În conformitate cu prevederile legale în vigoare, poliţiştii de frontieră vor permite ieşirea din ţară a cetăţenilor români minori numai dacă sunt însoţiţi de o persoană fizică majoră, în următoarele cazuri:
-  în situaţia în care călătoresc în străinătate însoţiţi de ambii părinţi;
-  în situaţia în care călătoresc împreună cu unul dintre părinţi, numai dacă părintele însoţitor prezintă o declaraţie a celuilalt părinte sau, după caz, face dovada decesului celuilalt părinte;
       În cazul părinţilor divorţaţi, chiar dacă părintele însoţitor face dovada faptului că minorul i-a fost încredinţat prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă însă cei doi părinţi exercită în comun autoritatea părintească, acesta trebuie să prezinte acordul autentificat al celuilalt părinte cu privire la ieşirea din ţară. 
-  în situaţia în care sunt însoţiţi de o altă persoană fizică majoră numai dacă persoana însoţitoare prezintă o declaraţie:
    a ambilor părinţi,
    a părintelui căruia minorul i-a fost încredinţat prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă,
    a părintelui supravieţuitor ori a reprezentantului său legal. 
 Însoţitorii minorilor, alţii decât părinţii, trebuie să prezinte la controlul de frontieră şi extrasul de cazier judiciar. Poate avea calitatea de însoţitor şi o persoană anume desemnată din cadrul unei societăţi comerciale autorizate, în condiţiile legii, să desfăşoare activităţi de transport internaţional de persoane. 
Acordul părintelui/părinţilor/reprezentantului legal pentru efectuarea călătoriei în străinătate de către un minor este materializat într-o declaraţie notarială care are forma și conținutul stabilite de lege, modelele fiind postate pe site-ul instituţiei. 
În urma modificărilor şi completărilor  la Legea 248/2005, începând cu data de 06.10.2016, valabilitatea declarației date de către părinte/părinți/reprezentantul legal pentru ieșirea din România a unui cetățean român minor poate fi de maximum 3 ani, iar din conţinutul ei se elimină obligativitatea menționării scopului deplasării și a rutei. 
De asemenea, în cazul minorilor, cetăţeni români cu domiciliul/reședința în străinătate, care se deplasează însoţiţi în statul în care au domiciliul/reședința, nu mai este necesară prezentarea declarației părinților/tutorilor la ieşirea din România. 

021.9590 – număr unic de apel al Poliţiei de Frontieră Române

Reamintim că numărul unic de informare al Poliţiei de Frontieră Române, pe întreg teritoriul ţării, este 021.9590. Acest serviciu funcţionează non-stop, persoanele interesate putând primi informaţii utile privind trecerea frontierei de stat, respectiv documentele necesare, condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare în funcţie de scopul călătoriei etc. 
 Totodată, apelând numărul 021.9590, cetăţenii pot semnala incidente survenite în traficul transfrontalier, înregistrarea unor fapte care aduc atingere imaginii instituţiei şi implicit calităţii de funcţionar public cu statut special etc.