Publicat: 1 Iunie, 2012 - 20:15

Ca urmare a precipitaţiilor căzute la nivelul întregii ţări în ultimele zile, Administraţiile Bazinale din subordinea Administraţiei Naţionale Apele Române au întreprins în ultimele zile mai multe măsuri pentru punerea în siguranţă a lucrărilor hidrotehnice de apărare împotriva inundaţiilor, din zonele cel mai puternic afectate de cantităţile de precipitaţii.

Administraţia Bazinală de Apă Jiu, prin Sistemul Hidrotehnic Petroşani, anunţă creşterea rapidă a debitelor pe cursurile de apă din partea de est a Văii Jiului, din cauza precipitaţiilor de 21 l/mp înregistrate în intervalul 12.30-13.30 al zilei de vineri, 01 iunie 2012.

Potrivit datelor, la staţia hidrometrică Maleia cota a crescut cu 46 de cm (de la 4 cm, cât înregistra dimineaţă la ora 06.00, la 50 cm, cât a înregistrat la ora 14.00).

Din cauza scurgerilor de pe versanţi, drumul de la Petroşani la Hotel Rusu este inundat, iar malurile pârâului Maleia, pe anumite porţiuni, au fost erodate. ABA Jiu – prin SH Petroşani a acţionat pe teren cu un excavator, o motopompă şi 10 angajaţi pentru a debloca podeţele şi podurile de materialul lemnos adus de apă. În prezent precipitaţiile au încetat.

Totodată, ABA Jiu anunţă finalizarea lucrării pentru deblocarea secţiunii de scurgere a pârâului Fratoştiţa, sat Fratoştiţa, oraş Filiaşi. Lucrarea a fost finalizată de echipa de intervenţie operativă a formaţiei de lucru Scăeşti a Sistemului de Gospodărire a Apelor Dolj  ieri, 31 mai 2012, în jurul orelor 16.00. Totodată, Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă  Filiaşi, prin Serviciul Voluntar,  a acţionat în oraşul Filiaşi cu 24 de persoane, 2 motopompe pentru scoaterea apei din curţi şi pivniţe, o pompă submersibilă pentru scoaterea apei din fântâni, un buldoexcavator, o volă, o autospecială de stins incendii, o autoutilitară şi un tractor cu remorcă.      

Conform Raportului întocmit de ISU – Oltenia Dolj pe baza Rapoartelor Operative primite de la CLSU ale localităţilor din arealele afectate de situaţia hidrometeorologică din intervalul 26.05.2012 - 28.05.2012, sunt afectate următoarele suprafeţe:
 pe raza oraşului Filiaşi (şi sat aparţinător Fratoştiţa) 38 gospodării şi anexe, o locuinţă, 46 fântâni, 4 podeţe, 100 ha. teren arabil;
 în comuna Scăeşti au fost inundate din băltiri şi din revărsarea râului Jiu 15 ha teren arabil, 3 ha păşuni şi fâneţe situate în albia majoră.

Administraţiei Bazinală de Apă Siret
În intervalul 31 mai ora 12 – 1 iunie ora 12, angajaţii Administraţiei Bazinale de Apă Siret au acţionat în vederea prevenirii şi limitării efectelor fenomenelor periculoase. Astfel, echipe de intervenţie ale ABA Siret – SGA Vrancea au acţionat preventiv cu folie şi saci cu nisip în incinta îndiguită Călieni-Năneşti, pentru a stopa infiltraţiile semnalate. De asemenea, SGA Suceava a deplasat un buldozer în localitatea Vicovu de Sus, pentru a devia cursul râului Suceava din zona eroziunii de la baza digului de apărare.
În prezent, nu se înregistrează depăşiri ale cotelor de apărare pe cursurile de apă din bazinul hidrografic Siret, tendinţa fiind de scădere.

Administraţia Bazinală de Apă Buzău - Ialomiţa informează că în intervalul 31.05.2012- 01.06.2012 au căzut precipitaţii locale sub forma de aversă, mai însemnate cantitativ fiind la Izvoru 61,7 l/mp, Pucioasa  37,5 l/mp, Nehoiu 17,4 l/mp, Bezdead 16,9 l/mp însoţită de grindina, Chiojdu = 13.3 l/mp si Slobozia 13.0 l/mp.

Aceste precipitaţii au determinat creşteri moderate ale nivelurilor pe râurile din bazinele hidrografice Buzău şi Ialomiţa, nedepăşindu-se cotele de apărare decât pe râul Slănic, afluent de Teleajen, la staţia hidrometrică Vărbilău, jud. Prahova.  Aici a fost depăşită cota de inundaţie cu 52 cm la un debit de 209 mc/s; creşterea s-a produs joi, 31.05.2012, un interval scurt de timp, între orele 14.00-15.00 şi nu a produs pagube. Vineri, 01.06.2012, la ora 6:00, nivelurile tuturor râurilor din bazinele Buzău şi Ialomiţa se aflau sub cotele de apărare.

În data de 31.05.2012 s-a acţionat pentru refacerea digului longitudinal Dunăre la km 378 din incinta Boianu Sticleanu, pe o zonă de circa.3 m, prin completarea terasamentului, compactarea acestuia şi aducerea la cota iniţială a coronamentului. Intervenţia a fost efectuată operativ, nefiind pusă în pericol integritatea digului şi nici nu a existat posibilitatea inundării incintei deoarece la această dată nivelul Dunării se situează sub cotele caracteristice intrării în faza I de apărare. De asemenea, a fost  notificată Poliţia de Frontieră Călăraşi, în scopul interzicerii circulaţiei pe dig.

Administraţia Bazinală de Apă Olt
Directorul S.G.A. Braşov împreună cu Prefectul judeţului şi Şeful Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă al jud. Braşov se află în teren în zona râului Olt afectată de inundaţii (Hoghiz-Făgăraş). Vor fi vizate toate punctele critice pe cursurile de apă din zonă. Continuă  intervenţiile la podurile peste râul Olt, respectiv pod DJ 104 K Comăna de Jos - Crihalma (6 muncitori şi 1 TESA, 1 tractor, 1 autoutilitară LEA, 1 autoturism ARO) şi pod DJ 131 C Şercaia-Hălmeag (1 angajat S.G.A. Braşov împreună cu personal şi utilaj primăria Şercaia),  pentru eliberarea secţiunilor de plutitori şi asigurarea tranzitării debitelor de viitură.

Staţiile de pompare de la Augustin, Hoghiz şi Ungra (administrate de S.G.A. Braşov) sunt pregătite – fiind asigurat combustibil si personal deservent – pentru evacuarea apei provenită din precipitaţii din incintele îndiguite. De asemenea, sunt pregătite materialele şi utilajele de intervenţie din stocul de apărare împotriva inundaţiilor al S.G.A. Braşov. Se monitorizează permanent situaţia din aval de lacurile de acumulare din administrare la ac. Dopca, ac. Tărlung şi ac. Hamaradea.
Personalul formaţiilor de lucru/intervenţie din componenţa S.G.A. Braşov se află în teren pentru monitorizarea continuă a cursurilor de apă, îndeosebi în punctele critice.