Publicat: 3 Decembrie, 2017 - 12:12
Share

La nivelul unităților de învățământ, principalele cauze de producere a incendiilor sunt exploatarea unor instalații, aparate electrice sau sisteme de încălzit (sobe ce funcționează cu gaze, lemne sau cărbuni) cu defecțiuni sau improvizații, precum și nerespectarea normelor de prevenire și stingere a incendiilor în diverse împrejurări. Producerea unui incendiu într-o unitate de învățământ poate avea consecințe deosebit de grave, prin pierderi de vieți omenești și pagube materiale deosebite.

În vederea evitării apariției de situații de urgență cu efecte negative, Inspectoratul pentru Situații de Urgență 'Semenic' al Județului Caraș-Severin recomandă persoanelor cu atribuții de conducere din cadrul unităților de învățământ să respecte pe timpul desfășurării anului școlar următoarele:

căile de acces, intervenție și evacuare a persoanelor și bunurilor în caz de incendiu se mențin libere și întreținute corespunzător;

traseele căilor de evacuare se marchează cu indicatoare standardizate, astfel încât să asigure posibilitatea recunoașterii cu ușurință a traseului de urmat spre exterior, precum și circulația în bune condiții, atât pe timp de zi, cât și pe timp de noapte;

în casele scărilor, pe coridoare sau pe alte căi de evacuare ale clădirilor, nu se amenajează încăperi ori locuri de lucru, depozitare, etc., care ar putea împiedica evacuarea persoanelor și bunurilor și accesul personalului de intervenție;

în laboratoare, ateliere, etc., se vor introduce numai materialele didactice (substanțe, reactivi, etc.) necesare pentru ziua respectivă;

la încheierea activităților didactice se vor goli coșurile de gunoi în locurile special destinate, situate în afara construcțiilor;

la încheierea activităților specifice se deconectează aparatele/sistemele de ventilație/ climatizare locală, se întrerupe iluminatul artificial și se oprește alimentarea cu energie electrică a calculatoarelor și altor aparate sau instalații din sălile de curs, birouri, laboratoare, ateliere, etc.;

pentru ca instalațiile electrice să nu constituie cauze de incendiu nu se vor utiliza instalații sau echipamente electrice cu improvizații sau defecțiuni, nu se vor înlocui siguranțele, releele de protecție și întrerupătoarele automate cu altele necalibrate și nu se vor suprasolicita instalațiile electrice (conductoare, cabluri, întreruptoare, comutatoare, prize, transformatoare, etc.) prin racordarea unor consumatori care depășesc puterea nominală a circuitelor;

iluminatul de siguranță se menține în stare de funcționare la parametrii optimi;

semestrial, se vor executa exerciții de alarmare — evacuare cu asigurarea participării tuturor elevilor, cadrelor didactice și personalului auxiliar;

se vor desfășura organizat, conform unei programe de învățământ, activități privind educația elevilor pentru formarea unui comportament adecvat în domeniul apărării împotriva incendiilor.

De asemenea cadrele didactice, studenții și elevi au următoarele obligații:

să cunoască și să respecte regulile și măsurile de prevenire și stingere a incendiilor din unitatea respectivă (de învățământ sau cămin, după caz);

să anunțe imediat conducerea în cazul în care iau cunoștință despre existența unor nereguli privind apărarea împotriva incendiilor în unitate;

să cunoască semnalul de incendiu și modul de evacuare în condiții de ordine în caz de incendiu sau calamități naturale.

În cazul producerii de incendii, apelați numărul unic de urgență 112 sau apelați serviciile voluntare pentru situații de urgență de pe raza localității dumneavoastră.