27 iunie 2022

Măsuri integrate în domeniul educaţiei pentru 1.170 de persoane

Distribuie pe rețelele tale sociale:

Primăria Sectorului 5, prin primarul Cristian Popescu Piedone a iniţiat proiectul „Fii C.O.O.L. – Fii Competitiv-Organizat-Orientat-Lucrativ”, ce are ca obiectiv dezvoltarea şi implementarea unor măsuri integrate în domeniul educaţiei pentru 1.170 de persoane (copii/tineri/adulţi, părinţi) din sector, în vederea creşterii participării şcolare (începând cu învăţământul ante preşcolar şi până la finalizarea învăţământului obligatoriu) şi prevenirii/reducerii părăsirii timpurii a şcolii.

Peste 840 de copii vor beneficia de măsuri financiare şi materiale care le vor permite frecventarea şcolii, schimbarea atitudinii faţă de şcoală şi educaţie şi scăderea şanselor de abandon şcolar.

Proiectul contribuie la dezvoltarea unei culturi pro-active, nediscriminatorii, ecologice şi auto sustenabile, a participării şi a responsabilităţii în rândul participanţilor, instrumentele folosite, workshop-urile organizate, iniţiativele şi acţiunile întreprinse pe parcursul proiectului şi parteneriatele create jucând rol de multiplicatori ai exemplelor de bune practici.

Grupul ţintă A Doua Şansă (ADŞ) este format din persoane cu vârsta cuprinsă între 16-24 ani şi 25-64 ani, care nu au absolvit învăţământul obligatoriu.

Selecţia persoanelor care vor beneficia de activităţile educaţionale desfăşurate în cadrul proiectului se va face conform cererii de finanţare şi ţinând cont de normele în vigoare ale UE cu privire la eliminarea oricărei discriminări.

Unităţi de învăţământ în care se vor desfăşura orele pentru clasele ADŞ:
1. Şcoala Gimnazială Nr. 127;
2. Şcoala Gimnazială „George Călinescu”;
3. Şcoala Gimnazială Nr. 136.

Programul A doua şansă se va desfăşura pe o perioadă de 5 luni (perioada estimata de începere 15 septembrie – 1 octombrie 2021). Pe parcursul desfăşurării programului, persoanele înscrise vor beneficia de sprijin:
– material- rechizite în valoare de 75 lei, îmbrăcăminte şi încălţăminte în valoare de 200 lei;
– sprijin financiar 150 lei/ lună.

Se pot înscrie tineri/adulţi care nu sunt şcolarizaţi deloc sau care nu au finalizat clasele primare, gimnaziale sau care au absolvit 8 clase, dar doresc să continue cu clasa a 9-a profesională.

Înscrierea în grupul ţintă al proiectului se va face la Primăria Sector 5, Strada Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, Serviciul Implementarea şi Monitorizarea Proiectelor, Tel: 0213144680/interior 1034, mobil +40(0736)500516.

Pentru înscriere vor fi necesare următoarele documente:
– Copie C.I. candidat, certificată conform cu originalul;
– Copie foaie matricolă/Copie document de studii, certificat conform cu originalul.

Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020: „Axa prioritară Educaţie şi competenţe, Programul „Şcoală pentru toţi”.

„Mi-am dorit să implementăm acest proiect care este extrem de important pentru sectorul nostru. Este important să le dai aripi oamenilor, sa crească, chiar şi atunci când nu au avut o primă şansă. Iată, venim în întâmpinarea lor cu acest proiect „A doua şansă”, pentru a-şi putea continua studiile.”, a precizat primarul Sectorului 5, Cristian Popescu Piedone.