7 august 2022

Măsuri necesare pentru îndeplinirea jaloanelor şi ţintelor din PNRR aferente Componentei 10, Componentei 11, Componentei 14 şi Componentei 15

Distribuie pe rețelele tale sociale:

Proiect de OG privind stabilirea unor măsuri necesare pentru îndeplinirea jaloanelor şi ţintelor din PNRR aferente Componentei 10, Componentei 11, Componentei 14 şi Componentei 15

În temeiul art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, cu modificările ulterioare, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei aduce la cunoştinţa publicului textul următorului proiect de act normativ: Ordonanţă a Guvernului privind stabilirea unor măsuri necesare pentru îndeplinirea jaloanelor şi ţintelor din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă aferente Componentei 10 – Fondul local, Componentei 11- Turism şi Cultură, Componentei 14 – Buna guvernanţă şi Componentei 15 – Educaţie.

Proiectul de act normativ a fost publicat în data de 01.08.2022.

Propunerile, sugestiile sau opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus dezbaterii publice pot fi transmise pe adresa Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, Bd. Libertăţii, nr. 16, Latura Nord, sector 5, Bucureşti, la adresa de e-mail: transparenta@mdlpa.ro, în termen de 10 zile calendaristice de la publicarea anunţului.