Publicat: 24 Iulie, 2015 - 09:48
Share

Seminar organizat de Confederația Sindicală Națională Meridian în vederea combaterii șomajului în rândul tinerilor și a consolidării capacității partenerilor sociali de a se implica activ în sprijinirea accesului tinerilor pe piața muncii — Confederația Sindicală Națională Meridian organizează seminarul, Măsuri pentru inserția profesională și incluziunea socială a tinerilor', activitate în cadrul proiectului 'Pro Juvenes — Parteneriat transnațional pentru o piață inclusivă a muncii pentru tineri', proiect cofinantat din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Investeste în oameni !

Seminarul se va desfășura în Regiunea de Dezvoltare SUD-EST, în municipiul Constanța, jud. Constanța, între 24 și 26 iulie 2015. În cadrul acestui eveniment, CSN Meridian își propune organizarea cadrului de dezbatere și de identificare a unor măsuri concrete privind incluziunea tinerilor pe piața muncii. Măsurile vizează atât situațiile specifice județelor din Regiunea de Dezvoltare Sud-Est (Constanța, Brăila, Buzău, Galați, Tulcea, Vrancea), cât și situația șomajului în rândul tinerilor la nivel național. Ultimele date centralizate din toată țara anul trecut arată că șomajul în rândul tinerilor între 15-24 de ani este de 23,6% în comparație cu media națională a șomajului care este de 7,3 la sută.

La seminar vor participa reprezentanți ai organizațiilor sindicale și patronale, autorități publice și ong-uri care vor dezbate și analiza teme precum: facilitățile acordate tinerilor prin programul cu fonduri europene, Garanția pentru tineri', aplicarea Legii uceniciei la locul de muncă și a Legii voluntariatului, măsuri și mecanisme de politică administrativ-instituțională și de parteneriat social care contribuie la facilitarea accesului tinerilor pe piața muncii, metodele și bunele practici din statele membre UE privind inserția socială a tinerilor pe piața muncii prezentate chiar de către reprezentanții partenerilor transnaționali, legislație națională vs legislație europeană în domeniul inserției tinerilor pe piața muncii, implicarea partenerilor sociali în procesul de sprijinire a accesului tinerilor pe piața muncii, propuneri de modificări ale legislației curente în consens cu bunele practici europene. Grupul-țintă al dezbaterilor și activităților din cadrul seminarului de la Constanța îl reprezintă reprezentanții organizațiilor sindicale care prin participarea la ședințele organismelor de dialog social, la negocierea contractelor colective de muncă, la dezbaterile din organismele colective de conducere ale diverselor societăți comerciale, de administrație publică locală și centrală pot veni cu măsuri concrete și pot determina angajatorii să folosească toate facilitățile legale pentru angajarea tinerilor.

Seminarul desfășurat în Regiunea de Dezvoltare Sud-Est, la Constanța, este al șaselea dintr-o serie de sapte seminarii pe care CSN Meridian le organizează pe parcursul acestui an în toate regiunile de dezvoltare ale României. Primul a avut loc în Regiunea de Dezvoltare Sud-Muntenia, la Sinaia, al doilea în Regiunea de Dezvoltare Nord-Est, la Slănic Moldova, al treilea în Regiunea de Dezvoltare Centru, la Poiana Brașov, al patrulea în Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest, la Băile Felix, iar al cincilea în Regiunea de Dezvoltare Sud-Vest (Oltenia), la Căciulata.