Publicat: 4 Octombrie, 2017 - 16:59
Share

Conducerea Ministerului Turismului mi-a prezentat măsurile de revigorare a turismului românesc, ca răspuns la interpelarea parlamentară legată de situația unităților hoteliere închise și de starea actuală a acestui domeniu vital.

Am reiterat că turismul românesc este în creștere în ceea ce privește numărul de înnoptări din unitățile de profil la nivel național, însă există foarte multe astfel de locații abandonate. Peste tot în țară există ruine ale unor foste hoteluri sau pensiuni, pur și simplu abandonate după ce au fost folosite, sau clădiri cu această destinație rămase nefinalizate în diferite stadii de construire. Acest peisaj contrastează în mod neplăcut cu construirea de noi unități turistice, iar turiștii sunt deranjați de respectiva stare de fapt.

Potrivit răspunsului, Ministerul Turismului are atribuții de autorizare, monitorizare și control pe care și le exercită, prin direcția de specialitate, asupra unităților de cazare care sunt înregistrate legal în baza normativelor în vigoare, dar nu are nici un drept de imixtiune în procesul de luare a deciziilor niciunei instituții publice, autorități locale sau centrale și a agenților economici care dețin în proprietate astfel de unități privind modul de gestionare a acestora. Conform legislației în vigoare, autoritățile locale pe teritoriul cărora se află clădiri în stare avansată de degradare pot decide aplicarea unor impozite și taxe locale diferențiate, cu o valoare mai mare decât cele obișnuite, astfel încât să constrângă proprietarii acestora să ia măsurile pe care le consideră potrivite pentru a nu mai afecta imaginea generală a localității. Sau, din contra, pot sprijini proprietarii, cu eliminarea taxelor și impozitelor pe clădiri în condițiile în care se obligă să le recondiționeze în vederea reincluderii lor în circuitul turistic.

O altă măsură adoptată de actuala guvernare, care încurajează industria turismului, este cea privind scutirea de la plata impozitului pe venit a persoanele fizice angajate în baza unui contract individual de muncă, încheiat pe o perioadă de 12 luni cu firmele care aplică impozitul specific și care desfășoară activități sezoniere. Măsura este inclusă în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 3/2016, și vizează salariații firmelor prevăzute în Legea nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activități, în vigoare de la 1 ianuarie 2017. De altfel, în partea introductivă a OUG nr. 3/2017, promovarea măsurii prezentate este motivată prin necesitatea stabilității raporturilor contractuale de muncă, fidelizarea salariaților sezonieri și crearea de noi locuri de muncă, cu un impact social semnificativ. În plus, prin adoptarea noilor prevederi, Executivul urmărește să dea eficiență obiectivelor urmărite prin legea privind impozitul specific, asigurând premisele unor servicii de calitate, prin implicarea unor persoane specializate.

Senator PSD Bacău,

Miron Smarandache