Publicat: 18 Martie, 2020 - 13:31
Share

Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (DSVSA) Alba pune la dispoziţie numărul de telefon 0258.835.915 pentru raportarea oricăror probleme întâmpinate în activitatea sanitar-veterinară generate de COVID-19.

De asemenea, solicităm unităţilor autorizate/înregistrate sanitar-veterinar să notifice DSVSA toate disfuncţionalităţile apărute în activitate în situaţia în care există angajaţi confirmaţi/suspecţi de COVID-19, angajaţi aflaţi în carantină sau în izolare la domiciliu.

O parte dintre măsurile pe care trebuie să le aplice unităţile înregistrate/autorizate sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor în actualul context epidemiologic:

- Actualizarea planului HACCP şi planului de acţiune în situaţii de urgenţă;

- Asigurarea fluxului continuu de materii prime/animale;

- Asigurarea continuităţii activităţii, în paralel cu protejarea sănătăţii personalului;

- Instruirea şi informarea personalului privind contextul epidemiologic generat de evoluţia pandemiei COVID - 19 şi reamintirea necesităţii menţinerii permanente a regulilor adecvate de igienă prevăzute în legislaţie şi procedurile specifice;

- Implementarea adecvată a programelor de igienizare şi dezinfecţie;

- Neacceptarea persoanelor străine (vizitatori) în ferme, excepţie făcând medicii veterinari, respectiv cel de liberă practică împuternicit care asigură asistenţa animalelor în caz de urgenţe, precum şi medicii veterinari oficiali, în situaţii în care apar probleme legate de bunăstarea animalelor. Sunt exceptaţi de la interdicţie şi şoferii mijloacelor de transport care intră în fermă pentru aprovizionare (furaje, medicamente), pentru colectarea laptelui, ouălor, precum şi cei care asigură transportul animalelor destinate comerţului intracomunitar, exportului şi sacrificării. De asemenea, este permis accesul echipelor de intervenţie (apă, canal, gaze, electricitate internet/cablu/telefonie fixă).

Subliniem că este necesară raportarea oricărei modificări apărute în desfăşurarea activităţii din cauza COVID-19 pentru identificarea unei soluţii, alături de celelalte autorităţi de la nivelul judeţului.