10 august 2022

Măsuri privind funcţionarea pieţelor financiare nebancare supravegheate – asigurări, piaţă de capital şi pensii private

Distribuie pe rețelele tale sociale:

 

Bucureşti, 27 iulie 2022

În cadrul şedinţei de astăzi, Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară (A.S.F.) a adoptat măsuri privind funcţionarea pieţelor financiare nebancare supravegheate – asigurări, piaţă de capital şi pensii private, după cum urmează:

A) Reglementare
Regulament pentru modificarea Regulamentului A.S.F. nr. 3/2014 privind unele aspecte legate de aplicarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului şi a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerinţele prudenţiale pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii şi de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 (regulamentul va fi transmis, spre publicare, Monitorului Oficial al României).

B) Autorizare
Aprobarea domnului Remus – Gabriel Lăpuşan pentru un nou mandat în calitate de membru al Consiliului de Supraveghere la societatea Uniqa Asigurări S.A.;
Aprobarea domnului Leja Michal Krzysztof pentru un nou mandat în funcţia de membru al Directoratului la societatea Omniasig Vienna Insurance Group S.A.;
Aprobarea solicitării S.A.I. Erste Asset Management S.A. de autorizare a modificărilor intervenite în documentele Fondului Deschis de Investiţii Erste Equity Romania;
Aprobarea prospectului UE pentru creştere întocmit în vederea majorării capitalului social al societăţii Electroconstrucţia Elco Alba Iulia S.A.;
Aprobarea suplimentului (amendamentului) la prospectul UE pentru creştere în vederea majorării capitalului social al societăţii Lactate Natura S.A. Târgovişte;
Aprobarea prospectului simplificat întocmit în vederea majorării capitalului social al societăţii Cemacon S.A. Cluj Napoca;
Aprobarea modificărilor aduse actului constitutiv al societăţii Alpha Insurance Brokers – Societate de Brokeraj în Asigurare-Reasigurare S.R.L.;
Aprobarea modificărilor aduse Actului constitutiv al societăţii Asigest Broker de Asigurare-Reasigurare S.A. (actualizarea datelor de identificare ale unui acţionar/administrator, nou mandat auditor financiar şi modificarea unui articol);
Autorizarea modificării Actului individual de aderare la Fondul de Pensii Facultative BCR Plus, administrat de BCR Pensii, Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.

*********
Despre Autoritatea de Supraveghere Financiară

Autoritatea de Supraveghere Financiară este autoritatea naţională, înfiinţată în anul 2013 prin OUG 93/2012 aprobată prin Legea 113/2013, pentru reglementarea şi supravegherea pieţelor asigurărilor, a pensiilor private, precum şi a pieţei de capital. A.S.F. contribuie la consolidarea cadrului integrat de funcţionare a celor trei sectoare, care însumează peste 10 milioane de participanţi. Mai multe informaţii puteţi găsi pe www.asfromania.ro.