Publicat: 13 Aprilie, 2012 - 11:45

 În data de 19 Aprilie, Comisia Europeană va prezenta un pachet de măsuri privind ocuparea forței de muncă, care are drept scop identificarea oportunităților de creare de noi locuri de muncă în sectoarele cheie ale economiei (cum ar fi economia verde, locurile de muncă „albe” și sectorul TIC).

Acest pachet de măsuri va defini, de asemenea, modul în care fondurile europene vor putea fi investite pe termen lung în capitalul uman. Obiectivul pachetului este acela de a pregăti terenul pentru o veritabilă piață europeană a forței de muncă, în cadrul căreia lucrătorii își vor putea schimba locul de muncă în condiții sigure și vor beneficia de noi perspective la nivel european, având totodată posibilitatea de a-și dezvolta o carieră. Pachetul are și scopul de a consolida rolul politicii privind ocuparea forței de muncă în cadrul guvernanței europene, precum și de a analiza posibilitatea implicării sporite a partenerilor sociali în etapele importante ale procesului de luare a deciziilor la nivel european.

La ora actuală, există 23 de milioane de șomeri în întreaga Europă. Criza a demonstrat persistența celor două probleme existente la nivelul Uniunii: inadecvarea competențelor și disparitățile geografice. În plus, previziunile negative pentru 2012 extind problema șomajului dincolo de criză. Consiliul European din Martie 2012 a subliniat necesitatea luării de măsuri ferme în domeniu și elaborării de planuri naționale de ocupare a forței de muncă. Consiliul European așteaptă cu interes „pachetul de măsuri privind ocuparea forței de muncă”, elaborat de Comisie.

Eveniment:
Comisia va adopta pachetul de măsuri privind ocuparea forței de muncă intitulat „Către o redresare economică generatoare de locuri de muncă”.
Comisarul european pentru ocuparea forței de muncă, afaceri sociale și incluziune, László Andor, va prezenta pachetul susmenționat în cadrul unei conferințe de presă (ora de confirmat).  Un comunicat de presă (IP) și un document de referință (MEMO) vor fi făcute publice în ziua respectivă.