Publicat: 9 Aprilie, 2017 - 16:16
Share

Având în vedere că în perioada Sărbătorilor Pascale, se înregistrează o creștere semnificativă a consumului și implicit a producerii, transportului, depozitării și comercializării de produse alimentare atât de origine animală cât și de origine non animală direct către consumatorul final, Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Sibiu a dispus o serie de măsuri specifice pentru intensificarea controalelor sanitare veterinare.

În acest sens în perioada 30.03.2017—15.04.2017 inspectorii din cadrul DSVSA Sibiu dar și medicii veterinari din cadrul Circumscripțiilor Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (CSVSA) și ai Circumscripțiilor Sanitare Veterinare Zonale (CSVZ) vor întreprinde o serie de controale în târgurile de animale, piețele agro-alimentare, abatoarele și centre de sacrificare temporară a mieilor, unitățile de tranșare, unitățile de depozitare, unitățile de alimentație public și unitățile de comercializare a alimentelor.

În perioada 30.03.2017 — 15.04.2017 va fi asigurată permanența la nivelul DSVSA, CSVSA și CSVZ, inclusive în zilele de sâmbătă și duminică, afișându-se programul de lucru, numele medicului veterinar responsabil și numărul de telefon la care consumatorii pot sesiza orice aspect privind nerespectarea normelor sanitare veterinare.

Pentru a putea răspunde unor eventuale solicitări ale fermierilor privind sacrificarea mieilor și în spații amenajate temporar, la solicitarea scrisă a Instituției Prefectului sau a primăriilor din județ și cu sprijinul ANSVSA au fost statuate condițiile în care Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Sibiu, după o analiză și luând în considerare următoarele criterii:

— capacitatea de sacrificare a ovinelor de care dispun abatoarele autorizate sanitar veterinar pentru schimburi intracomunitare dar și cele de capacitate mică,

— numărul de ovine care pot fi sacrificate în cele două categorii de abatoare,

— numărul de ovine sacrificate la nivelul județului în abatoare autorizate și în spațiile amenajate temporar în anul 2016 cu ocazia Sărbătorilor Pascale,

— distanțele care trebuiesc parcurse până la unitate autorizată și estimativ numărul de animale ce vor fi sacrificate,

— în anul 2016 au mai fost înființate pe aceleași locații spații amenajate temporar iar pe întreaga perioadă de funcționare nu au fost constate abateri de la legislația sanitară veterinară în vigoare,

— în aceste spații amenajate temporar sunt respectate condițiile generale și specific de igienă, sănătate și bunăstare a animalelor, gestionare a subproduselor nedestinate consumului uman și eliminare a deșeurilor stabilite de legislația sanitară veterinară, a avizat înființarea unui spațiu amenajat temporar ce va funcționa la piața Mediaș strict numai în perioada 30.03.2017 — 15.04.2017 între orele 07.00 — 17.00.

Spațiul amenajat temporar pentru sacrificarea mieilor organizat cu avizul Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Sibiu, va fi supravegheat permanent de medici veterinari oficiali pe toată durata funcționării acestora.

Aplicarea mărcii de sănătate pe carcasele de miel se va face numai după efectuarea examinării post-mortem de către medicul veterinar care asigură supravegherea sanitară-veterinară a locului amenajat pentru sacrificarea mieilor.

Carnea de miel rezultată în urma sacrificărilor în spațiile amenajate temporar pentru sacrificarea mieilor se obține numai la cererea directă a consumatorilor și va fi comercializată direct consumatorului final, imediat după sacrificare, examinare și marcare.

Marcarea cărnii de miel obținută în spațiile de sacrificare amenajate temporar se face cu o marcă de sănătate de formă rotundă cu diametrul de 3,5 cm, în interiorul căreia este înscris indicativul județului urmat de codul numeric acordat de DSVSA. Este interzis transportul cărnii în alte locuri în scopul comercializării, precum și expunerea pentru o perioadă prelungită de timp la temperatura mediului ambiant.

Este interzisă organizarea și amenajarea locurilor speciale pentru sacrificarea mieilor în zonele în care au fost impuse restricții din motive de sănătate a animalelor.

La nivel județean sunt un număr de 3 abatoare autorizate sanitar veterinar pentru sacrificarea de ovine acestea fiind situate în Bungard, Cisnădie și Mediaș precum și 4 piețe agroalimentare în care se poate comercializa carnea de miel respectiv; Piața Cibin, Piața Rahova, Piața Avrig și Piața Mediaș.

Medicii veterinari, responsabili cu supravegherea sanitară veterinară a celor 4 piețe, cărora cetățenii le pot semnala posibile neconformități sunt:

— Piața Cibin — Dr. Popa Constantin tel. 0720499146

— Piața Rahova — Dr. Bucurenciu Mioara tel. 0745816305

— Piața Avrig — Dr. Crișan Adrian, tel. 0744156649

— Piața Mediaș — Dr. Fodor Vasile, tel. 0740017955

Pentru asigurarea unor servicii publice de calitate în ceea ce privește siguranța alimentară și evitarea riscurilor cu adresabilitate la sănătatea publică precum pentru rezolvarea operativă a unor posibile situații neconforme rugăm consumatorii să sesizeze orice abatere întâlnită și la numerele de telefon ale DSVSA Sibiu; 0269223314, 0269223069 și 0732140148

Sacrificarea mieilor și comercializarea cărnii obținute în alte locuri și condiții decât cele avizate/aprobate de D.S.V.S.A Sibiu, precum și comercializare cărnii de miel obținută ca urmare a sacrificării pentru consum familial este interzisă și reprezentând un act de comercializare a cărnii de miel fără expertiză sanitară veterinară, persoanele vinovate riscând a fi sancționate conform HG 984/2005 cu modificările ulterioare, art 4, litera c, punctul 13, cu amendă de la 20.000 la 40.000 lei.