Publicat: 22 Martie, 2018 - 09:06

Măsuri de intervenție întreprinse de A.N. „Apele Române” pe timpul stării de alertă din comuna Islaz, județul Teleorman și executarea unei breșe în 
           digul de apărare mal stâng al pârâului Cormoş, județul Covasna

În urma fenomenelor meteorologice înregistrate, în perioada 12 – 14 martie 2018, a temperaturilor pozitive în zona montană înaltă şi a ploilor torenţiale, precum și a evoluției fenomenelor hidrologice s-au produs următoarele efecte:

Comuna Islaz, județul Teleorman
Pe râul Olt și fluviul Dunărea:
-    digul situat pe malul drept al râului Olt la km 1 + 400 amonte de confluența cu fluviul Dunărea s-a erodat complet pe o lungime de 160 metri;
-    digul de pe malul drept al râului Olt la km 5+ 600 amonte pod rutier DN Corabia Turnu Măgurele s-a erodat complet pe o lungime de 550 m.
În vederea efectuării lucrărilor de intervenție pentru închiderea breșelor existente  se va realiza un șenal cu dimensiunile de 550 m x 12 m x 5 m în dreptul digului de la km 5+600 mal drept râul Olt și punerea în siguranță a localității Islaz.

Executarea unei breșe în digul de apărare mal stâng al pârâului Cormoş, județul Covasna
În data de 13 martie 2018, pârâul Cormoș, în aval de podul de pe DJ 131 în localitatea Tălişoara, județul Covasna, zonă neamenajată, s-a revărsat pe ambele maluri, inundând terenurile agricole din aval.
Din cauza nivelurilor mari înregistrate pe râul Olt, pârâul Baraolt şi pârâul Cormoș, apa revarsată s-a acumulat în incintă, existând o suprafaţă de aproximativ 450 ha acoperită cu apă cu un volum mediu estimat de aproximativ 2,3 mil. m.c. de apă. 
În această zonă sunt inundate şi închise circulaţiei publice 2 drumuri judeţene (DJ 131 şi DJ 131 B), care fac legătura între localităţile Baraolt - Racoşul de Sus, respectiv Baraolt - Augustin (județul Brașov).
Deoarece evacuarea apei din această incintă se poate realiza în prezent numai printr-o subtraversare a digului mal drept râu Olt situată la 150 m în amonte de podul de pe DJ 131B având diametrul de 800 mm ceea ce face ca procesul de evacuare a apelor din zona inundată să fie de lungă durată (aprox. 2 săptămâni), Comitetul Ministerial pentru Situaţii de Urgenţă al Ministerului Apelor şi Pădurilor a aprobat, prin Hotărârea din data de 20 martie 2018, următoarele:
-    executarea unei breşe controlate de 4 m lungime în digul mal stâng al pârâului Cormoş, la aproximativ 350 m în amonte de confluenţa cu râul Olt, județul Covasna, în data de 20.03.2018, cu scopul de a asigura scurgerea apei dinspre incinta inundată către pârâul Cormoș și reluarea circulaţiei pe DJ 131 și DJ 131 B afectate, în vederea refacerii legăturii rutiere dintre judeţele Covasna și Brașov.
-    după finalizarea procesului de evacuare a apei din incintă, breșa va fi închisă prin grija Sistemului de Gospodărire a Apelor Covasna, sumele necesare lucrărilor fiind asigurate prin Programul de Gospodărire a Apelor pentru anul 2018.
-    Lucrările se vor realiza cu asistența tehnică a specialiștilor din cadrul A.N. „Apele Române prin Administrația Bazinală de Apă Olt și Sistemul de Gospodărire a Apelor Covasna.

Având în vedere evoluția evenimentelor hidrologice înregistrate în județele vizate de avertizări, tot personalul din cadrul A.N. „Apele Române” se află în stare de alertă.

Personalul A.N. „Apele Române” monitorizează permanent cursurile de apă, se intervine pentru asigurarea secţiunilor de scurgere a râurilor, dar şi punerea în siguranţă a punctelor critice înregistrate pe sectoarele vizate de avertizările hidrologice.
În funcție de evoluția evenimentelor, vom reveni cu informații suplimentare.

Tag-uri Nume: