Publicat: 29 August, 2016 - 20:08
Share

136 de Decizii furnizate de 15 Curți de Apel din România, aferente anilor 2014-2015 arată diferențe de interpretare în aplicarea art. 12 (cel privind excepțiile) din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public. Cele mai multe dificultăți sunt întâmpinate în furnizarea informațiilor referitoarea la modalitatea de cheltuire a banilor publici, respectiv la dosarul de achiziție publică.

În acest context, asigurându-se și că interpretarea coincide cu cea a societății civile, Ministerul pentru Consultare publică și Dialog Civic (MCPDC) cu sprijinul voluntar al Asociației Expert Forum, pune la dispoziția cetățenilor, dar și a reprezentanților responsabili cu aplicarea acestei importante legi pentru o guvernare deschisă, materialul: 'Analiza jurisprudenței privind excepțiile de la liberul acces la informații de interes public', în continuarea eforturilor MCPDC pentru a guvernare transparentă. Analiza este disponibilă aici: http://goo.gl/Ah2yan

Această analiză acoperă excepțiile de la aplicarea cadrului normativ în vigoare, situații care tind să blocheze aplicarea legii, fiind un instrument adresat în primul rând autorităților și instituțiilor publice, responsabililor pentru aplicarea Legii nr. 544/2001, dar și societății civile (mass-media, organizații neguvernamentale, grupuri de inițiativă și simpli cetățeni).

Sub aspectul numărului de cauze de la nivelul Curților de Apel, cele mai multe cauze s-au înregistrat în Municipiul București, respectiv 108 cauze. Ponderea numărului de dosare la nivelul Curților de Apel este următoarea: Timiș (4 dosare), Brașov (3 dosare), Iași (3 dosare).

Demersul este parte a Campaniei de informare inițiată de Ministerul pentru Consultare Publică și Dialog Civic: 'Dreptul tău de a ști!', în vederea creșterii gradului de conștientizare al cetățenilor privind dreptul fundamental de a pune întrebări autorităților și instituțiilor publice și de a primi răspunsuri la întrebările adresate.

Analiza include inventarului excepțiilor de la aplicarea actului normativ, semnalând necesitatea unei temeinice analize a solicitărilor, dar și a deciziilor instanțelor judecătorești având în vedere numărul semnificativ de dosare ce au același obiect și care au fost introduse în instanță de persoane juridice.

Mai multe informații cu privire la colecția de jurisprudență realizată de Ministerul pentru Consultare Publică și Dialog Civic pentru anii 2014-2015 sunt disponibile în cadrul secțiunii Biblioteca Virtuală aici: http://goo.gl/IiQmzz

Hotărârile instanțelor judecătorești sunt foarte importante, acestea fiind singurele în măsură să interpreteze situațiile în care se instituțiile și autoritățile publice pot restrânge acest drept constituțional. Practicarea transparenței înseamnă punerea la dispoziția cetățenilor a tuturor informațiilor de interes public, iar excepțiile trebuie motivate în mod corespunzător.

Campania de informare 'Dreptul tău de a ști!', disponibilă aici: http://goo.gl/iDQZ5k va continua cu noi materiale pentru a sprijini cetățenii în demersul accesului la informații de interes public.