Publicat: 27 Noiembrie, 2015 - 20:51

Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (MDRAP) a definitivat elaborarea cadrului strategic pentru viitoarea dezvoltare a regiunii Deltei Dunării.

Este vorba, în principal, despre Strategia integrată de dezvoltare durabilă a Deltei Dunării și fundamentarea Investiției Teritoriale Integrate (ITI) care va fi implementată în Delta Dunării în perioada 2014-2020. Acestea sunt două dintre principalele rezultate ale proiectului derulat în perioada 2013-2015 de MDRAP. În valoare de 13,1 milioane de lei, proiectul a beneficiat de finanțare nerambursabilă din Fondul European pentru Dezvoltare Regională, prin Programul Operațional de Asistență Tehnică 2007-2013. Toate activitățile au fost realizate în cooperare cu Banca Mondială și cu toate instituțiile publice relevante de la nivel local și central. Proiectul a fost prezentat joi, 26 noiembrie, în cadrul unei conferințe organizate de MDRAP.

'O etapă esențială pentru dezvoltarea Deltei Dunării este acum finalizată — realizarea de către minister a Strategiei și propunerii ITI. Urmează obținerea avizului de mediu, proces lansat în ianuarie 2015, consultarea publică a Hotărârii de Guvern și aprobarea acesteia de către Guvern',  a declarat Sirma Caraman, secretar de stat în MDRAP, în deschiderea conferinței.

Strategia integrată propusă de MDRAP are la bază analiza, pe domenii, a nevoilor și priorităților de dezvoltare ale întregii zone, pe orizontul de timp 2030, iar fundamentarea ITI vizează principalele domenii de intervenție și proiecte ce vor fi finanțate din fonduri europene până în 2020, prin toate programele europene derulate în România.

'Pe lângă faptul că mare parte din finanțarea pentru ITI Delta Dunării este nerambursabilă, ministerul propune, prin această strategie, implementarea de proiecte integrate. Practic, acesta este specificul ITI: gândești o strategie pentru o zonă definită, apoi concentrezi investiții pe mai multe domenii simultan — infrastructură, educație, sănătate, cultură, mediul de afaceri, mediu, servicii publice etc — și obții, în câțiva ani, o zonă dezvoltată din toate punctele de vedere. Cuvântul cheie este 'integrat', pentru că vorbim despre un set de proiecte coordonate care vor fi finanțate în toate localitățile din zona Deltei Dunării, și nu de proiecte disparate',  a precizat Sirma Caraman.

Cu o suprafață de 7 206,6 km2, teritoriul inclus în Strategia integrată de dezvoltare a Deltei Dunării nu se limitează la aria rezervației, ci cuprinde și zonele înconjurătoare (harta — în documentul atasat). Zona are 184.000 locuitori, din care 10.700 în centrul Deltei și 173.000 în zona învecinată (sursă: Recensământ 2011). Instrumentul ITI Delta Dunării va fi utilizat într-un areal format din 38 de unități administrativ-teritoriale din cadrul Rezervației Biosfera Delta Dunării, din județul Tulcea și din nordul județului Constanța. Delta Dunării situează România pe locul 3 în lume din punct de vedere al biodiversității, găzduind peste 5.000 de specii de animale și plante.

'Pe durata realizării Strategiei, ministerul a colaborat cu absolut toate localitățile din zonă. Le mulțumim tuturor pentru contribuție și le reamintim că adevărata provocare este să continuăm colaborarea și după aprobarea ei, când va veni momentul implementării măsurilor propuse. Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice va rămâne implicat în procesul de implementare a investiției teritoriale integrate pentru a sprijini instituțiile cu responsabilități în implementarea strategiei', a subliniat Sirma Caraman.

În conformitate cu programele operaționale aprobate pentru perioada 2014-2020, pentru ITI Delta Dunării există o alocare indicativă de 1.114.746.383 euro.

Scurt istoric

ˇ Memorandumul cu tema 'Constituirea Grupului Interinstituțional pentru elaborarea Strategiei integrate de dezvoltare durabilă a Deltei Dunării pentru perioada 2014-2020', aprobat în cadrul ședinței Guvernului României din data de 12 decembrie 2012;

ˇ Negocierea cu Banca Mondială și pregătirea unui proiect de asistență tehnică având ca beneficiar Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice;

ˇ Proiectul' Strategie integrată de dezvoltare durabilă a Deltei Dunării și implementarea acesteia printr-o Investiție Teritorială Integrată' — contractul de finanțare a fost semnat cu Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Asistență Tehnică în iulie 2013;

ˇ Acordul de servicii cu Banca Mondială — încheiat în septembrie 2013 în vederea asigurării expertizei tehnice pentru realizarea activităților prevăzute în proiect.

ˇ Acordul de Parteneriat pentru perioada 2014-2020, încheiat între Guvernul României și  Comisia Europeană, prevede că în România va fi implementată ITI Delta Dunării, în baza unei strategii de dezvoltare elaborate de MDRAP.

Proiectul are 4 componente, principalele rezultate fiind următoarele:

Componenta 1: Analiză diagnostic și viziune asupra teritoriului Deltei Dunării

Diagnostic teritorial;

Viziunea de dezvoltare a Deltei Dunării;

Componenta 2: Strategie integrată de dezvoltare durabilă a Deltei Dunării

Analize sectoriale de nevoi pentru dezvoltarea Strategiei;

Strategia de dezvoltare durabilă integrată;

Realizarea unei propuneri de ITI Delta Dunării;

Raport de evaluare strategică de mediu;

Plan de acțiune;

Componenta 3: Pregătirea punerii în aplicare a abordării integrate pentru perioada de programare 2014-2020

Cadrul național metodologic pentru definirea și implementarea Investițiilor Teritoriale Integrate, cu concentrare pe Delta Dunării;

Ghid pentru pregătirea proiectelor care vor fi finantate din ITI;

Ghid de dezvoltare urbană pentru sprijinirea abordării integrate, în special în zonele urbane functionale;

Aplicare a ghidului de dezvoltare urbană pe polul de creștere Constanța.

Consultări și participare publică, în diferite etape ale proiectului:

10 consultări, în teritoriu și la București, pentru definirea viziunii de dezvoltare (martie — aprilie 2014);

7 întâlniri ale Grupului Interinstitutional pentru elaborarea Strategiei integrate (martie 2014 — octombrie 2015);

3 reuniuni ale Grupului de lucru pentru definitivarea proiectului Strategiei integrate (februarie — iulie 2015);

3 ateliere de lucru, la Tulcea, pentru discutarea cu autoritățile locale și părțile interesate din regiune a rezultatelor proiectului (iunie 2014 — septembrie 2015).