Publicat: 1 August, 2019 - 14:03

Sindicatul Român al Jurnaliştilor MediaSind a aflat, cu stupoare, că actuala conducere a Societăţii Române de Televiziune - SRTV, apelând la cele mai mârşave mijloace securiste de manipulare a publicat ieri, 31 iulie 2019, un comunicat în care susţine că Sindicatul MediaSind nu există în mod legal. Această afirmaţie se bazează - susţine comunicatul - pe verificarea existenţei organizaţiei în evidenţele registrelor Judecătoriei sectorului 1 unde îşi are sediul SRJ MediaSind  şi pe baza unor  aprecieri personale care adaugă la lege ale unor prevederi din Legea 62/2011 din partea unui funcţionar de la 'direcţia de specialitate' de la Ministerul Muncii.

Colportarea unor astfel de neadevăruri în spaţiul public de către  conducerea TVR, sunt menite să afecteze imaginea SRJ MediaSind. Pentru a restabili adevărul facem următoarele precizări:
 
1. Personalitatea juridică a organizaţiei este dovedită chiar prin actul de înfiinţare, şi anume Sentinţa civilă nr. 2782 din data de 12.04.2001 din Dosarul nr. 3630/2001 a Judecătoriei sectorului 6 Bucure?ti şi prin Sentinţa civilă nr.3486/13.04.2017  prin care s-a aprobat fuzionarea  SRJ MediaSind cu Sindicatul TVR SIND, organizaţie sindicală constituită la nivel de  unitate - Societatea Română de Televizune - SRTV. De altfel, conducerea SRTV se află în mai multe procese cu SRJ MediaSind, fapt ce ar fi fost imposibil dacă nu ar fi existat din punct de vedere juridic. Faptul că nu ne-au găsit în evidenţele de la Judecătoria sectorului 1 se  explică prin aceea că, potrivit legii, instanţele abilitate să constate existenţa, modificarea  sau dizolvarea organizaţiilor sindicale şi patronale sunt doar cele care au acordat personalitatea juridică. 

De asemenea, instanţa competentă să acorde personalitate juridică organizaţiilor sindicale este judecătoria de la sediul organizaţiilor sindicale de la momentul înregistrării. Conform Certificatului emis în data de  16 iulie 2019 de Judecătoria sectorului 6 Bucureşti, se arată că  'Sindicatul Român al Jurnaliştilor MediaSind se află înscris în Registrul Special pentru evidenţa Sindicatelor la poziţia 5/2015 şi până la această dată, 16.07.2019, nu s-a înregistrat vreo cerere privind dizolvarea sau lichidarea'.
 
2. Conform Statutului MediaSind, document validat de către instanţa de judecată şi în baza căruia funcţionează şi se organizează sindicatul, filialele MediaSind sunt structuri formate din membrii de sindicat din teritoriu sau dintr-o anumită instituţie de media unde organizaţia are membri afiliaţi. În prezent, SRJ MediaSind are ca filiale sau grupe sindicale, cum mai sunt denumite în unele statute, în principalele instituţii de media din ţară: MediaSind TVR, MediaSind Radio România, MediaSind AGERPRES, MediaSind Freelanceri şi MediaSind ONLINE. Întocmai ca studiourile teritoriale ale SRTV, care sunt entităţi autonome fără personalitate juridică, nici structurile MediaSind nu au personalitate juridică. Şi unele şi celelalte desfăşoară o activitate legală.
 
Având în vedere aceste argumente legale, a afirma într-un comunicat public faptul că dacă nu ai personalitate juridică nu existi, denotă o necunoaştere chiar a proprii legi de funcţionare SRTV.
 
Precizăm, de asemenea, că afirmaţia potrivit căreia SRJ MediaSind este constituit la nivelul AGERPRES este total falsă. MediaSind AGERPRES este o filială a SRJ MediaSind, care este un sindicat naţional.
 
3. Funcţionarea sindicatelor naţionale este perfect legală şi garantată de către Convenţiile OIM, directivele europene şi prevederile naţionale privind organizarea sindicatelor şi patronatelor. În România există multe sindicate constituite în această formulă, de tip naţional, cum ar fi Sindicatul National al Funcţionarilor Publici, Sindicatul naţional din Cultură FAIR,  Sindicatul National din Administraţie, Sindicatul Naţional din Energie, Sindicatul Naţional din Sănătate, Sindicatul Naţional Sport şi Tineret, Sindicatul Naţional al Farmaciştilor etc. 
 
     În logica conducerii TVR, aceste organizaţii nu ar avea dreptul să aibă şi filiale/grupe sindicale/structuri etc în instituţiile unde au membri afiliaţi, ceea ce ar ar face să fie încălcată inclusiv Constituţia României, care garantează dreptul la liberă asociere. Acest model de organizare sindicală este preluat de la principalele organizaţii internaţionale, precum Federaţia Internaţională a Jurnaliştilor, care are în componenţă grupuri regionale- filiale, fără personalitate juridică, cum este Federaţia Europeană a Jurnaliştilor.
 
În logica conducerii TVR, Federaţia Europeană a Jurnaliştilor nu ar exista! De fapt, acest sistem de organizare este folosit de sindicatele din SUA, Marea Britanie, Germania, Franţa,Grecia, Rusia, etc. De exemplu, Sindicatul Jurnaliştilor din Marea Britanie -National Union of Journalists -NUJ are aproximativ 60 000 de membri, cu structuri în instituţiile de media, ca BBC, de exemplu.
 
De fapt, prin aceste intoxicări şi diversiuni, conducerea SRTV vrea să oprească angajaţii din SRTV să se mai înscrie în SRJ MediaSind, susţinând acum că nu mai există. MediaSind TVR creează probleme mari actualei conduceri atât de contestate, prin dezvăluirea ilegalităţilor şi abuzurilor îndreptate împotriva salariaţilor.

De aceea 'jandarmii sindicali' din organizaţiile apropiate conducerii, secondaţi de un consilier-avocat al PDG, desfăşoară o amplă campanie de discreditare a MediaSind. 

Având în vedere aceste fapte sancţionate de Codul Penal, SRJ MediaSind anunţă public că va sesiza instituţiile abilitate să cerceteze aceste infracţiuni. Precizăm că multiplele încălcări ale legislaţiei de către şefa TVR împreună cu camarila sa au determinat pe membrii Adunării Generale a SRJ MediaSind -  Filiala TVR să decidă, prin vot unanim, sesizarea instituţiilor abilitate, pentru a cerceta aceste fapte aflate sub incidenţa prevederilor art. 297 Cod penal, referitoare la abuzul în serviciu. 

Pentru că vrem să mergem până la capăt şi dorim să înlăturăm toate abuzurile îndreptate împotriva salariaţilor, facem un apel către toate persoanele care au fost sau sunt afectate de aceste decizii ilegale ale conducerii SRTV şi ale complicilor săi, să ne contacteze la adresa de mail tvr@mediasind.ro pentru a se constitui parte civilă vătămată în acţiunile demarate împotriva celor care se fac vinovaţi de aceste grave încălcări ale legii.

Sindicatul Român al Jurnaliştilor MediaSind va apăra în continuare drepturile şi interesele membrilor săi din toate structurile şi filialele sale, inclusiv din Televiziunea Naţională, în conformitate cu legislaţia naţională şi a Statutului propriu de funcţionare.
 Sindicatul Român al Jurnaliştilor MediaSind
Biroul Executiv
Bucureşti, 1 august 2019     
 
Sindicatul Român al Jurnaliştilor MediaSind - SRJ MediaSind
Afiliat la Federaţia Cultură şi Mass-Media FAIR-MediaSind, organizaţie membră a Federaţiei Europene a Jurnaliştilor şi a Federaţiei Internaţionale a Jurnaliştilor

Tag-uri Institutii: