Publicat: 4 Septembrie, 2018 - 10:51

Conducerea Spitalului Universitar de Urgenţă Militar Central „Dr. Carol Davila” (SUUMC), alături de experţi din cadrul Centrului de Boli Oncologice şi, respectiv, din cadrul Centrului Integrat de medicină nucleară, participă, în data de 4 şi respectiv, 5 septembrie 2018, la Conferinţa” Medicina nucleară”, eveniment ştiinţific, organizat de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică şi Inginerie Nucleară “Horia Hulubei” (IFIN HH), în parteneriat cu Autoritatea Naţională de Management al Calităţii în Sănătate.
Manifestarea are ca scop  evidenţierea oportunităţilor de valorificare a rezultatelor cercetărilor avansate de la IFIN HH si ELI – NP în sistemul medical românesc; constituirea unui  cadru  pentru  accesul organizatiilor medicale publice si private la rezultate ştiinţifice de top la nivel mondial; constituirea de parteneriate între IFIN HH – ELI-NP, unităţi sanitare si companii innovative prin care să fie valorificate tehnologiile şi rezultatele ştiinţifice în domeniul medical; identificarea modalităţilor de a dezvolta  entităţi medicale publice şi private care să atragă pacienţi, din întreaga ţară şi nu numai, pentru investigaţii şi tratamente medicale.
Profitând de acest context, de înaltă ţinută ştiinţifică, doamna General de brigadă medic Conferenţiar universitar dr. Florentina Ioniţă-Radu și-a manifestat întreaga deschidere către dialog şi parteneriat interinstituţional, avansând o propunere concretă pentru implicarea SUUMC în ceea ce privește componenta de perfecţionare şi specializare a profesioniştilor din sănătate. 
Nivelul de pregătire profesională a personalului medical din Spitalul Universitar de Urgenţă Militar Central „Dr. Carol Davila” - medici și asistenți medicali -  și infrastructura tehnică achiziționată în ultima perioadă, sunt etape de dezvoltare care au creat condițiile necesare pentru dezvoltarea oricărui program de pregatire unitară, specializată în domeniul ocologiei, radioterapiei şi medicinei nucleare, conform cu standardele şi protocoalele aplicate la nivel european.