Publicat: 24 Septembrie, 2017 - 15:39
Share

Ministrul afacerilor externe, Teodor Meleșcanu, a continuat seria întrevederilor bilaterale din marja Adunării Generale a ONU cu omologi din Argentina, Columbia, Emiratele Arabe Unite și Tunisia.

În cadrul întrevederii cu ministrul afacerilor externe și cultelor al Argentinei, Jorge Marcelo Faurie, a fost subliniat interesul comun al părților pentru revigorarea relațiilor bilaterale, cu accent pe dinamizarea dialogului politic. În acest context, șeful diplomației române a adresat omologului argentinian invitația de a efectua o vizită în România, la o dată care urmează a fi stabilită pe canale diplomatice. De asemenea, a exprimat dorința de intensificare a cooperării economice, prin sprijinirea unor contacte business-to-business și substanțierea cooperării dintre camerele de comerț din cele două țări.

Cei doi înalți demnitari au trecut în revistă principalele dezvoltări regionale și au avut un schimb de opinii privind subiectele înscrise pe agenda multilaterală.

Cu această ocazie, miniștrii afacerilor externe au semnat Tratatul de extrădare dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Argentina, proiect concret care va contribui la consolidarea cooperării bilaterale în domeniul judiciar dintre cele două state.

Întrevederea șefului diplomației române cu omologul columbian, Maria Angela Holguin Cuellar, a prilejuit reconfirmarea interesului comun pentru menținerea actualei dinamici a dialogului politic bilateral care stă, în acest an, sub semnul aniversării a 50 de ani de la stabilirea relațiilor diplomatice dintre România și Columbia. În egală măsură, părțile au exprimat satisfacția pentru evoluția pozitivă a schimburilor comerciale și au relevat voința de a continua eforturile de identificare a unor noi domenii care să contribuie la amplificarea și diversificarea relațiilor economice și a colaborării sectoriale. Între sectoarele cu potențial sporit de colaborare, au fost menționate agricultura și dezvoltarea rurală, energia regenerabilă, securitatea cibernetică și managementul situațiilor de urgență.

Părțile au salutat, totodată, intensificarea colaborării în domeniul afacerilor interne ca rezultat al deschiderii la Bogota, la începutul acestui an, a primului Birou al Atașatului de Interne al României în America Latină.

Ministrul Teodor Meleșcanu a adresat mulțumiri pentru sprijinul oferit de Guvernul columbian la evacuarea cetățenilor români surprinși de uraganul Irma în Saint Martin. La rândul său, ministrul Cuellar a exprimat apreciere pentru sprijinul acordat de România procesului de pace de la Bogota și pentru disponibilitatea țării noastre de a contribui la reconstrucția post-conflict a Columbiei.

În cadrul întrevederii șefului diplomației române cu ministrul de stat în Guvernul Emiratelor Arabe Unite, Sultan Ahmed Al-Jaber, a fost evocată buna colaborare bilaterală și s-a convenit asupra creșterii frecvenței consultărilor politice și parlamentare dintre cele două țări, care să favorizeze identificarea unor mecanisme flexibile de cooperare, atât pe plan bilateral, cât și în cadrul organismelor internaționale. Ministrul Teodor Meleșcanu a evidențiat importanța pe care România o acordă dinamizării relațiilor economice bilaterale, în condițiile în care Emiratele Arabe Unite constituie, în prezent, cel mai important partener economic al României în regiunea Golfului. În acest sens, a propus intensificarea contactelor între mediile de afaceri din cele două țări, prilej cu care a transmis interesul manifestat de companiile românești pentru cooperare în domeniile securității alimentare, energiei, transporturilor și industriei, inclusiv pe terțe piețe. Părțile au convenit asupra unei strânse coordonări în vederea organizării următoarei sesiuni a Comisiei Comune pentru Cooperare Economică în viitorul apropiat.

Întâlnirea celor doi înalți demnitari a reprezentat o bună oportunitate pentru un schimb de opinii pe tema dezvoltărilor din zona Golfului, context în care ministrul Teodor Meleșcanu a menționat că România urmărește cu interes evoluția situației din regiune. A reliefat, totodată, posibilele consecințe economice și umanitare ale prelungirii crizei, precum și impactul acesteia asupra stabilității Golfului. Oficialul român a subliniat faptul că țara noastră consideră că numai un dialog politic între părțile implicate poate conduce la detensionarea situației, revenirea la normalitate urmând să genereze efecte pozitive și în regiunea Orientului Mijlociu.

În cadrul întrevederii cu ministrul afacerilor externe al Tunisiei, Khémaies Jhinaoui, au fost abordate aspecte ale relației bilaterale dintre cele două țări, cu accent pe proiectele care pot fi dezvoltate în comun și care se vor regăsi pe agenda următoarei reuniuni a comisiei mixte româno-tunisiene.

Cei doi miniștri au abordat, deopotrivă, perspectiva cooperării dintre cele două state în vederea consolidării relațiilor Tunisiei cu Uniunea Europeană. Din perspectiva multilaterală, au fost invocate modalități de colaborare reciproc benefică în cadrul organizațiilor internaționale, în principal ONU și Organizația Internațională a Francofoniei.

În cursul tuturor întrevederilor bilaterale, șeful diplomației române a prezentat argumentele României în favoarea unui nou mandat de membru nepermanent în cadrul Consiliului de Securitate al ONU în intervalul 2020-2021, alături de principalele teme, propuneri și proiecte pe care țara noastră intenționează să le promoveze atât în cadrul campaniei, cât și pe durata exercitării mandatului în CS al ONU.

La inițiativa României, ministrul afacerilor externe a organizat o întâlnire de lucru cu omologii din Bulgaria, Croația și Grecia.

Discuțiile s-au axat pe agenda regională comună și pe anumite teme europene, cu precădere viitorul politicii externe comune a UE. A rezultat utilitatea acestui format de dialog în perspectiva conturării unei coordonări mai strânse între cele patru state în cadrul UE, care s-ar putea concretiza în viitor și prin acțiuni și inițiative comune în Europa de Sud-Est.