21 mai 2022

Memorandum de colaborare semnat în cadrul proiectului transfrontalier New Energy Solutions in Carpathian Area – NESiCA

Distribuie pe rețelele tale sociale:

Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava continuă derularea proiectului New Energy Solutions in Carpathian Area – NESiCA, HUSKROUA/1702/6.1/0014, care face parte din cadrul programului ENI Cross-border Cooperation Ungaria-Slovacia-România-Ucraina 2014-2020, axa OT6 „Protecţia mediului, atenuarea schimbărilor climatice şi adaptarea la acestea”, având ca prioritate utilizarea sustenabilă a mediului în regiunea transfrontalieră – conservarea resurselor naturale, acţiuni pentru reducerea emisiei de gaze cu efect de seră şi a poluării râurilor.

Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava participă la acest proiect în calitate de partener, alături de regiunea Sabolcs-Satmar Bereg din Ungaria, ONG-ul Centrul de Iniţiative European din Ucraina, Universitatea Tehnică din Kosice – Slovacia, Universitatea din Nyiregyhaza – Ungaria şi Universitatea Naţională Uzhgorod – Ucraina, ultima fiind beneficiarul principal al proiectului. Perioada de implementare a proiectului este de 24 luni (01.05.2020 – 30.04.2022), bugetul total al proiectului fiind de 1.104.707,30 euro (5.335.736,25 Lei) din care bugetul alocat de Uniunea Europeană este de 994,236.56 euro (4.802.162,58 Lei), bugetul USV fiind de 124,313.72 euro (600,435.26 Lei).
Prin obiectivul general, proiectul asigură promovarea eficienţei energetice şi a surselor regenerabile de energie prin educaţie şi activităţi practice în comunităţi, pentru utilizarea durabilă a resurselor de mediu din regiunile de frontieră ale celor patru state.
În cadrul proiectului transfrontalier New Energy Solutions in Carpathian Area – NESiCA, în perioada 24-26 noiembrie 2021, s-a desfaşurat, în Ucraina, o întâlnire comună între comunităţile din regiunea Transcarpatia, Ucraina, şi comunităţile din zona transfrontalieră a României. Scopul acestei întâlniri a fost reprezentat de semnarea unui memorandum de colaborare între comunităţile din cele două state, Ucraina şi România. Semnarea acestui memorandum de colaborare reprezintă fundamentul viitoarelor cooperări transfrontaliere în domeniile de eficienţă energetică şi producerea de energiei electrică din surse regenerabile.
În cadrul întâlnirii, o atenţie deosebită a fost acordată eficienţei energetice a clădirilor, precum şi introducerii de tehnologii curate la nivelul întregii regiuni, prin dezvoltarea de programe educaţionale, excursii de studiu, dar şi exemple de bune practici. De asemenea, au fost trecute în revistă posibilităţile de producere a energiei din surse regenerabile în regiunea transfrontalieră. În acest sens, în cadrul proiectului New Energy Solutions in Carpathian Area – NESiCA, se vor organiza o serie de excursii de studiu în regiunea transfrontalieră a României (Suceava – Maramureş – Satu Mare), în scopul inventarierii modelelor de bună practică, principalii beneficiari fiind experţii şi studenţii din ţările partenere în proiect (Ungaria, Slovacia şi Ucraina).
Prin obiectivele cadru ale memorandumului de colaborare, comunităţile semnatare şi-au exprimat dorinţa de a participa în comun la activităţile şi proiectele care au la bază conceptul strategic european, dar şi viziunea strategică a Comisiei Europene, care evidenţiază modul în care s-ar putea realiza, până în anul 2050, o tranziţie către o economie neutră din punct de vedere climatic. În acest context, rolul comunităţilor privind climatul şi energia devine din ce în ce mai important. S-a discutat ca, prin intermediul proiectului aflat în derulare, dar şi prin proiectele ulterioare, să se urmărească cel puţin o parte dintre elementele strategice ale viziunii europe: maximizarea beneficiilor eficienţei energetice, maximizarea implementării energiilor regenerabile în vederea decarbonizării în aprovizionarea cu energie a Europei, reducerea emisiilor de GES şi limitarea emisiilor de CO2 prin captarea şi stocarea carbonului.

Un alt obiectiv al memorandumului se referă la implementarea comună a unor proiecte de cooperare transfrontalieră viitoare pe diverse probleme de dezvoltare energetică a comunităţilor teritoriale şi a municipalităţilor din regiunile de frontieră ucraineană şi română, cu accent pe competenţe şi aptitudini în domeniul eco-inovării şi găsirea de soluţii pentru reducerea emisiilor de carbon. În urma discuţiilor, comunităţile participante au considerat că acest concept, promovat prin constituirea memorandumului, poate şi ar trebui să dezvolte contactele bilaterale şi cooperarea dintre comunităţile ucrainene şi româneşti din regiunea de frontieră a Carpaţilor, prin participarea la programe strategice de dezvoltare a macroregiunii carpatice.

Un subiect intens dezbătut a fost cel de implementare pe scară largă a proiectelor şi programelor de reabilitare termică a clădirilor comunităţilor, dar şi cele private, pe baza datelor obţinute prin monitorizarea energetică a clădirilor şi a utilizării tehnologiilor energetice inteligente.

Iniţiativa organizării unei asemenea întâlniri aparţine ONG-ului Centrul de Iniţiative European (CEI) din Ucraina şi Universităţii Naţionale din Uzhgorod, cea din urmă fiind şi coordonatorul proiectului.

La semnarea memorandumului de colaborare au participat primarii celor 6 comunităţi din regiunea Transcarpatia: Neresnytsia, Tiachiv, Dubove, Vilkhivska, Kholmkivska şi Poliana, reprezentate, în aceeaşi ordine, de primarii Vasyl Hasynets, Ivan Kovach, Denys Kahanets, Mykhailo Tsiryk, Tetiana Vachylia şi Ivan Drahobetskyi.
Comunităţile din judeţul Suceava au fost reprezentate de Nicolai BALTAG -primarul Comunei Vama, Vasile ANDRICIUC – primarul Comunei Şcheia, Tomiţă ONISII – primarul oraşului Liteni, şi Viluţ MEZDREA – primarul Comunei Poiana Ştampei.

Potrivit coordonatorului proiectului din partea universităţii sucevene, şef lucrări dr. ing. Constantin UNGUREANU, pot adera la acest memorandum şi alte unităţi administrativ-teritoriale din regiunea de frontieră româno-ucraineană.

Informaţii suplimentare privind derularea proiectului New Energy Solutions in Carpathian Area – NESiCA pot fi obţinute de la coordonatorul acestuia, şef lucrări dr. ing. Constantin Ungureanu, Facultatea de Inginerie Electrică şi Ştiinţa Calculatoarelor, Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava, la tel: +40230216147/272, fax:+40 230 520 080, e-mail: costel@usm.ro.

Această publicaţie a fost realizată cu sprijinul financiar al Uniunii Europene. Conţinutul său este responsabilitatea exclusivă a Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava şi nu reflectă neapărat punctele de vedere ale Uniunii Europene.