28 mai 2022

Memorandum pentru a prelungi aplicarea ratei de cofinanţare de 100%

Selective focus on stack of LEI romanian money. Lei banknotes isolated.

Distribuie pe rețelele tale sociale:

Guvernul României a aprobat, în şedinţa de Guvern din 3 iunie, la propunerea Ministerului Investiţiilor şi Proiectelor Europene, memorandumul pentru semnarea proiectului de scrisoare comună pentru extinderea prevederii excepţionale din Regulamentul (UE) 2020/558 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 aprilie 2020 de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1301/2013 şi (UE) nr. 1303/2013 în ceea ce priveşte măsuri specifice de asigurare a unei flexibilităţi excepţionale pentru utilizarea fondurilor structurale şi de investiţii europene ca reacţie la epidemia de COVID-19 (Regulamentul CRII plus) referitoare la aplicarea ratei de cofinanţare de 100%.

Din partea MIPE, la şedinţa Executivului a participat secretarul de stat Marius Vasiliu.

Astfel, va fi asigurată aplicarea unei rate de cofinanţare de 100% a UE pentru programele operaţionale în anul contabil 2020-2021, permiţând statelor membre să beneficieze de finanţare integrală a UE pentru măsurile legate de criză, pentru Programul Operaţional Infrastructură Mare, Programul Operaţional Regional, Programul Operaţional Capacitate Administrativă, Programul Operaţional Asistenţă Tehnică, Programul Operaţional Ajutorarea Persoanelor Dezavantajate şi pentru Programul de Cooperare Transfrontalieră România-Ungaria.

Beneficiul obţinut prin aplicarea ratei de cofinanţare de 100% pentru cererile de plată depuse la Comisia Europeană până la începutul lunii iunie a.c. este de circa 400 milioane euro. În acest context, se estimează continuarea impactului pozitiv până la 30 iunie 2022.

Mai multe state membre (Slovacia, Polonia, Cehia, Ungaria, Croaţia, Italia, Spania şi România) şi-au exprimat interesul de a extinde prevederea excepţională din Regulamentul CRII plus referitoare la aplicarea ratei de cofinanţare de 100% şi pentru următorii ani fiscali (după data de 1 iulie 2021).