Publicat: 11 Ianuarie, 2019 - 10:20

Fundaţia Politehnica, Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologii Informaţionale şi Departamentul de Electronică Aplicată din cadrul Universităţii Politehnica Timişoara organizează luni, 14 ianuarie 2019, ora 13.00, în amfiteatrul K1 de la Centrul de Conferinţe al UPT, lansarea cărţii "In memoriam Tiberiu Mureşan". 

Profesorul Tiberiu Mureşan este unul dintre fondatorii şcolii de electronică din Timişoara, un adevărat "pilon" al Facultăţii de Electronică şi Telecomunicaţii care îi datorează enorm, un model pentru toate generaţiile pe care le-a îndrumat.

S-a născut la 11 ianuarie 1933 în Timişoara. A absolvit Liceul C. D. Loga, apoi Şcoala Medie Tehnică de Energie Electrică. A urmat Facultatea de Electrotehnică, devenind inginer în anul 1951. A acceptat propunerea de a deveni cadru didactic la aceeaşi facultate, la disciplina de Electronică industrială, ocupând iniţial funcţia de şef de laborator apoi, în 1957, a devenit asistent la aceeaşi disciplină, iar în 1960 a beneficiat de o bursă de doctorat la Universitatea din Brno, Cehoslovacia. 

La scurt timp după revenirea în ţară a devenit şef de lucrări, primind spre predare un curs de Electronică industrială, singura disciplină de profil electronic ce se preda pe atunci în facultatea de Electrotehnică. Alături de profesorul Alexandru Rogojan, prof. Tiberiu Mureşan a avut un rol decisiv în înfiinţarea specializării de Electronică în anul 1970, preluând disciplina de Circuite integrate analogice şi digitale, pe care a dezvoltat-o şi predat-o până la pensionare, în 2003 şi după. 

A condus doctorate în domeniile electronicii şi roboticii, finalizând 17 teze de doctorat ale absolvenţilor facultăţilor din Politehnică, dintre care 6 stabiliţi în străinătate.

O mare parte a activităţii sale didactice şi ştiinţifice a fost dedicată roboticii, domeniu care în anii '70 a luat în Timişoara un avânt considerabil, cu priorităţi pe plan naţional. A reuşit să formeze, împreună cu profesorul Francisc Kovacs, de la Facultatea de Mecanică, cel mai mare colectiv de cercetare din Politehnică. Rezultatele remarcabile ale acestui colectiv, condus de prof. Francisc Kovacs şi prof. Tiberiu Mureşan, au fost răsplătite cu Premiul "Traian Vuia" al Academiei Române pe anul 1983.

A desfăşurat o bogată activitate de cercetare, cu peste 30 de contracte şi granturi de cercetare, inclusiv internaţionale, cu Banca Mondială şi alte instituţii prestigioase, elaborând în acelaşi timp şi 5 brevete de invenţie sau inovaţie.

Prof. dr. ing. Tiberiu Mureşan a fost decanul Facultăţii de Electrotehnică între anii 1976-1984, şef al catedrei de Electronică Aplicată între 1990-2000, membru al Senatului UPT şi al Consiliului facultăţii timp de peste 25 de ani.

A fost preşedinte al filialei din Timişoara a Asociaţiei Române de Robotică (ARR), membru în mai multe consilii de redacţie ale unor reviste de specialitate din ţară şi străinătate, preşedinte al secţiei de atletism a clubului Politehnica timp de 15 ani, membru al IEEE-SUA şi al Asociaţiei Inginerilor (VDI) din Germania.

 

Tag-uri Nume: