4 februarie 2023

Mesajul Ambasadorului României în Regatul Spaniei, cu ocazia Zilei Unirii Principatelor

Distribuie pe rețelele tale sociale:

Dragi compatrioţi,

Ziua de 24 ianuarie ne aduce la un loc oriunde se vorbeşte limba română, ne face să creştem în virtute unii cu alţii, să evităm excesele conflictelor ideologice sau ale intereselor de grup şi să admirăm atitudinea, calitatea curajului şi a demnităţii generaţiilor care au manifestat viziune şi au acţionat în numele interesului naţional.

Pentru a înţelege mai bine semnificaţia acestei zile, trebuie să facem o scurtă incursiune în istorie şi să cunoaştem realitatea secolului al XIX-lea. Teritoriul de astăzi al României a fost mereu motiv de dispută între Marile Puteri. Transilvania, la graniţa estică a Imperiului Austro-Ungar, Moldova, la graniţa sudică a Imperiului Rus şi Muntenia, la graniţa nordică a Imperiului Otoman. Iată, aşadar, la punctul de întâlnire dintre cele trei mari imperii se aflau cele trei principate române care, deşi au fost devastate şi ocupate periodic, au reuşit să supravieţuiască în această parte a Europei si datorită acestui prim pas spre marea unire. Adunările colective de la Iaşi şi Bucureşti au ales, pe 5 şi, respectiv, 24 ianuarie 1859, acelaşi principe în persoana colonelului Alexandru Ioan Cuza, lider al mişcării unioniste şi fost conducător al revoluţiei de la 1848. Doi ani mai târziu, Principatele Române Unite au obţinut acordul Marilor Puteri pentru a-şi unifica structurile politice. În ciuda vicisitudinilor şi a neînţelegerilor care au existat şi atunci între boierii şi politicienii vremii, interesul naţional a triumfat. Una dintre lecţiile acestei zile este că atunci când a primat interesul naţional a existat consensul pentru marile proiecte care au afirmat neamul românesc, când primează interesul naţional nu mai putem vorbi de corupţie, iar interesele meschine nu mai au sorţi de izbândă. Vasile Alecsandri a găsit cele mai potrivite cuvinte pentru a descrie rezultatul acestei decizii, aceea de a pune interesul naţional mai presus de orice, în strofa a doua din „Hora Unirii”: „Iarba rea din holde piară/Piară duşmănia-n ţară/Între noi să nu mai fie/Decât flori şi omenie”. Iarba rea, buruienile şi „pirul” toxicităţii şi a celor fără caracter care au iscusinţa intrigilor şi a altora care manifestă doar un patriotism de paradă sau a opinenţilor care cauzează duşmănii subminând şi subestimând psihologia de profunzime a neamului. Duşmănia din ţară şi astăzi ca şi atunci poate fi îndepărtată doar de frumuseţea caracterului românilor care proiectează în mod natural bogăţia vieţii interioare a românului şi capacitatea lui de regenerare etică.

Este important să ne amintim acest moment în fiecare an, pentru că Unirea Principatelor Moldovei şi Munteniei din 1859 a fost o etapă preliminară, dar decisivă, pe drumul unor importante transformări sociale şi naţionale, ulterior a dus la crearea statului naţional unitar român, odată cu unirea Transilvaniei cu România, la 1 decembrie 1918, dată la care sărbătorim Ziua Naţională a României. Astfel de momente aniversare ne inspiră şi ne călăuzesc aducându-ne mereu aminte că „România este o ţară pe care am luat-o cu împrumut de la copiii noştri” (Mihai I).

Multe generaţii însufleţite de mai binele pentru ţară s-au implicat pentru schimbarea destinului neamului privind cu speranţă spre viitor. Destinul nostru azi este Uniunea Europeană, şansa de a fi parte din una dintre cele mai atractive si stabile zone ale lumii. Apartenenţa noastră activă la cea mai importantă alianţă politico-militară din lume, NATO, dovedeşte că azi ţara noastră nu este un stat oarecare pe harta lumii şi ne face mândri purtători ai numelui de români.

Să ne unească, în această zi de 24 ianuarie, pe toţi românii ideea de bine!

George Bologan
Ambasadorul României în Regatul Spaniei

Sursa foto Twitter George Bologan