Publicat: 26 Iunie, 2017 - 13:31

La recomandarea Consiliului Economic şi Social, Adunarea Generală a O.N.U. a proclamat ziua de 26 iunie ca Zi Internaţională pentru sprijinirea victimelor torturii (Rezoluţia 52/149), cu scopul de a elimina tortura și de a asigura funcţionarea efectivă a Convenţiei împotriva torturii şi a altor tratamente sau pedepse crude, inumane sau degradante, care prevede că tortura și alte forme de cruzime, degradante și inumane și pedeapsa, ori de câte ori acestea apar și indiferent de circumstanțe, nu pot fi justificate. România a semnat adeziunea la această Convenție la 10 august 1990, asumându-și faptul că trebuie să ia măsuri legislative, administrative, judiciare sau alte măsuri eficiente pentru a împiedica comiterea unor acte de tortură pe teritoriul de sub jurisdicția sa. 
    
Anul 2014 a adus provocări importante cărora instituția Avocatul Poporului a trebuit să le facă faţă, ținând seama de faptul că luna august a anului 2014 reprezenta termenul limită de înființare a Mecanismului Național de Prevenire a Torturii, obligație asumată de România ca urmare a ratificării Protocolului opţional la Convenţia împotriva torturii şi a altor pedepse ori tratamente cu cruzime, inumane sau degradante.
    
Prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 48/2014, a fost creat Domeniul privind prevenirea torturii şi a altor pedepse ori tratamente cu cruzime, inumane sau degradante în locurile de detenţie ca un nou domeniu alături de cele patru existente în cadrul instituţiei Avocatul Poporului.
    
Domeniul privind prevenirea torturii şi a altor pedepse ori tratamente cu cruzime, inumane sau degradante în locurile de detenţie îndeplineşte atribuţiile specifice de Mecanism naţional de prevenire a torturii în locurile de detenţie, în sensul Protocolului opţional, adoptat la New York la 18 decembrie 2002, la Convenţia împotriva torturii şi a altor pedepse ori tratamente cu cruzime, inumane sau degradante, adoptată la New York la 10 decembrie 1984, monitorizând, în mod regulat, tratamentul aplicat persoanelor aflate în locuri de detenţie în vederea consolidării protecţiei acestora împotriva torturii şi a pedepselor şi tratamentelor inumane sau degradante şi a e
xercitării fără discriminare a drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale acestora.
    26 iunie este ziua comemorării celor care, miraculos, au supraviețuit tuturor torturilor polițiilor politice, închisorilor sau lagărelor de exterminare, precum și a celor care au plătit cu viața pentru democrație și libertate.
    
Impunitatea este eșecul statului în actul de justiție, dar și în domeniul respectării drepturilor omului. Indiferent de circumstanțe, tortura și alte forme de cruzime ori tratamente sau pedepse crude, inumane sau degradante nu pot fi justificate.
    Profit de ocazie pentru a reaminti tuturor că respectarea drepturilor omului este o obligație, nu o alegere, și de a-mi prezenta omagiile pentru cei care au suferit inimaginabilul. 
    
Reafirm necesitatea de a lupta împotriva torturii, a oricărei forme de cruzime sau intoleranță, a tratamentelor degradante și inumane, de a vorbi deschis combătând aceste fapte abominabile și de a încuraja nașterea ori dezvoltarea unei solidarități inspirate de o filosofie a nonviolenței.